Trånghallasandsten

sandsten från Trånghalla vid Vättern

Trånghallasandsten är ett lokalt, icke formellt godkänt, namn på den sandsten, som har brutits i Trånghalla vid Vättern nordväst om Jönköping som tillhör Visingsögruppen.

Göta hovrätt i Jönköping

Ett stenbrott i Trånghalla finns omnämnt 1390,[1] och dess sandsten användes då rimligen till fundament till byggnader för det i övrigt i tegel uppförda Jönköpings franciskanerkloster,[2] efter reformationen 1536 ombyggt till befästningsanläggningen Jönköpings slott. Efter att ha bränts ned byggdes slottet åter upp från 1593, och då användes huggen sandsten från Omberg och Trånghalla för hörn och muröppningar, bland annat för den på 2010-talet utgrävda sydöstra bastionen Carolus.[3][4][5]

Från 1640-talet bröts sandsten för Göta hovrätts byggnad i Jönköping och för Kristinakyrkan i Jönköping. Stenen fraktades med rodda pråmar från stenbrottet till hamnbassängen vid kanalen vid Kristinakyrkan (nuvarande Östra torget) i Jönköping.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Handlingsplan för kommundelsutveckling i Bankeryd 2016 -2017, utgiven av Stadsbyggnadskontoret i Jönköpings kommun, Utvecklings – och trafikavdelningen den 7 juni 2016
  2. ^ Klostret i Jönköping i Jnytt den 6 mars 2010
  3. ^ Claes Pettersson: Spetsen på basitonen den 18 februari 2015 på arkeologijonkoping.wordpress.com, läst 2016-11-16]
  4. ^ Ole Stilborg och Claes Pettersson: Murbruket i bastion Carolus på Jönköpings slott 'i Fornvännen 110 (2015), sidan 101
  5. ^ Bild av Trånghallasandsten i Bastion Carolus, läst 2016-11-16