Torsten Magnusson

svensk fysiker

Torsten Magnusson, född 24 december 1907 i Vreta klosters församling, Östergötlands län, död 24 november 1987[1], var en svensk fysiker och försvarsforskare. Magnusson var generaldirektör för Försvarets forskningsanstalt (FOA) 19681974 och en av det svenska kärnvapenprogrammets förgrundsfigurer.[2]

BiografiRedigera

År 1938 blev Magnusson filosofie doktor i fysik vid Uppsala universitet, på en avhandling inom röntgenspektroskopi vid nobelpristagaren Manne Siegbahns forskargrupp.[3] Magnusson var assistent och laborator vid Kungliga Vetenskapsakademien 1937–1944.[4]

1945 blev Magnusson avdelningschef för FOA 2, avdelningen för fysik vid det då nybildade FOA. Avdelningen utgjorde i praktiken en fortsättning på Militärfysiska institutet, och var skapad med en inriktning på forskning kring konventionella vapens fysik. I slutet av 1945, en kort tid efter bildandet, väcktes dock det svenska intresset för kärnvapen, och det var vid FOA 2 som huvuddelen av denna verksamhet bedrevs. 1958 omorganiserades FOA, och avdelningen delades då i två: FOA 2 och FOA 4, med inriktning på atomfysik och atomvapen.

Magnusson medverkade tillsammans med Arne Hedgran som experter i utredningen om Beredskap mot atomenergiolyckor, som avgav sitt betänkande i november 1959[5]. Utredningen kartlade risker från olyckor i såväl inhemska som utländska atomenergianläggningar, men också från transporter av atombränsle samt skadlig strålning i samband med kärnvapenprov, och föreslog lämpliga beredskapsåtgärder och lagstiftning.

Magnusson var chef för den nya avdelningen FOA 4 1958–1968, och därefter generaldirektör för FOA från 1968 till sin pensionering 1974.

KällorRedigera

Fotnoter
  1. ^ Döda 1982-1992 i Vem är det 1993
  2. ^ Nils-H Lundquist (10 december 1987). ”Torsten Magnusson till minne - Gjorde pionjärinsats i försvarsforskningen”. Svenska dagbladet. https://www.svd.se/arkiv/1987-12-10/20. Läst 18 december 2017. 
  3. ^ Investigations into absorption spectra in the extremely soft X-ray region and comparison between different mountings of the plate with concave grating, Libris 1374319
  4. ^ Att modellera slagfältet: Tidig databehandling vid FOA, 1954–66. Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 15 oktober 2007, s. 16
  5. ^ SOU 1959:38, Beredskap mot atomenergiolyckor, betänkande avgivet av särskilt tillkallad utredningsman. Regeringen, inrikesdepartementet. SOU 1959:38. http://weburn.kb.se/metadata/795/SOU_614795.htm. Läst 18 december 2017