Torsten Bernhard Bohlin, född 2 december 1889 i Uppsala,[1] död 27 augusti 1950 i Härnösand, var en svensk teolog och biskop i Härnösands stift.

Biskop
Torsten Bohlin
Torsten Bernhard Bohlin.png
Svenskt Porträttarkiv, 1940
KyrkaSvenska kyrkan

StiftHärnösands stift, biskop
Period19351950
FöreträdareErnst Lönegren
EfterträdareGunnar Hultgren

Född2 december 1889
Uppsala
Död27 augusti 1950 (60 år)
Härnösand
Torsten Bohlins gravsten på Uppsala gamla kyrkogård.

Biografi redigera

Som teolog var Bohlin intressant då han så gott som ensam positionerade sig mot ungkyrkorörelsens definition av folkkyrkan, utan att för den skull vara vare sig kraftigt hög- eller lågkyrklig.

Bohlin blev teologie kandidat vid Uppsala universitet 1912, filosofie kandidat 1913, teologie licentiat 1917, docent 1918 och teologie doktor 1921, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi 1925, och var professor i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet 1929–34, prästvigd för ärkestiftet 1929. Torsten Bohlin blev teologie hedersdoktor vid Jena universitet 1932 och vid Åbo akademi 1934, biskop över Härnösands stift 1934, vigd biskop 1935 och tillträdde tjänsten 1936, samt blev extra ordinarie hovpredikant 1936. Bohlin blev ordförande i KFUMs riksförbund 1946.

"Han var en lysande talare, som med osviklig dialektisk stringens och medryckande elegans benade ut de mest tilltrasslande problem."[2]

Familj redigera

Bohlin var son till kontraktsprosten Bernhard Bohlin och hans hustru Hilda Charlotta, född Kolmodin. Han gifte sig 1923 med läroverksadjunkten och översättaren Anna Mathilda, född Sahlin, dotter till lektor Enar Sahlin och Rigmor, född Nettelbladt. En av deras söner är musikologen och dirigenten Folke Bohlin och en annan teologen Torgny Bohlin.

Bohlin jordfästes i Härnösand och ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

Teologi redigera

Bohlin var en kristen humanist vars främsta inspiratör var Sören Kierkegaard. Han tog även intryck av Pontus Wikner, Henri Frédéric Amiel och Blaise Pascal. Hans kulturkritiska humanism var präglad av existentialismen. Hans syn på Jesus lutade åt adoptionismen, och hans eskatologiska vision var bestämd av universalismen. Han tog aktivt del i kulturliv och livsåskådningsdebatt, och var mycket för idrott.

Han var en fin stilist, och hans uppbyggelseböcker har en fin poetisk ådra, med sinne för den kristna mystiken.

Bibliografi redigera

 • Sören Kierkegaard : drag ur hans levnad och personlighetsutveckling. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 1918. Libris 1275877 
 • Sören Kierkegaards etiska åskådning : med särskild hänsyn till begreppet "den enskilde". Stockholm. 1918. Libris 343150 
 • Sören Kierkegaard och nutida religiöst tänkande : en studie. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförl. 1919. Libris 1567728 
 • Pontus Wikner och Sören Kierkegaard : några jämförande synpunkter. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie, 99-0211942-5 ; 103. Uppsala. 1919. Libris 1658733 
 • Blaise Pascal. 1-2. Stockholm. 1920-1921. Libris 225442 
 • Evangeliskt kristendomsförsvar : konturer av dess uppgift och tillvägagångssätt. Uppsala. 1921. Libris 2569571 
 • Henri-Frédéric Amiel. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie, 99-0211942-5 ; 131. Stockholm: Sv. kristl. studentrör. 1921. Libris 1482053 
 • Kristusfrågan : i vilken mening kan Jesu person vara trons grund?. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie, 99-0211942-5 ; 129. Stockholm: Sv. kristl. studentrör. 1921. Libris 1482051 
 • Nutidsmänniskan inför kristendomen : föredrag och uppsatser. Uppsala: Lindblad. 1922. Libris 1470604 
 • Pascals tankar : några erinringar om det bestående i Blaise Pascals kristendomsförsvar. Uppsala: Lindblad. 1923. Libris 1470605 
 • Kierkegaards dogmatiska åskådning i dess historiska sammanhang. Stockholm: Diakonistyr. 1925. Libris 1470603 
 • Nutida rikssvensk teologi. Borgå. 1925. Libris 8838767 
 • Tro och uppenbarelse : en studie till teologiens kris och "krisens teologi". Stockholm: Diakonistyr. 1926. Libris 1323830 
 • Gudstro och Kristustro hos Luther. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyr. 1927. Libris 864817 
 • Den kristna Gudsrikestanken under 1800-talet och i nutiden. Lund: Gleerup. 1928. Libris 1323827 
 • Förklaring i anledning av docenten Gustaf Ljunggrens underdåniga besvär över Större akademiska konsistoriets förslag till den efter prof. N. J. Göransson lediga professuren i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1929. Libris 1323828 
 • Naturlig moral och kristen etik. Stockholm: Sv. kristl. stud.-rör. 1930. Libris 1323829 
 • Ett samtal om kristendomen. Småskrifter om kristendomen, 99-2289377-0 ; 8. Stockholm: Diakonistyr. 1930. Libris 1334538 
 • Den ofrånkomlige. Stockholm: Sv. kristl. stud.-rör. 1932. Libris 1352099 
 • Äktenskapets kris och förnyelse. Stockholm: Sv. kristl. stud.-rör. 1934. Libris 1352100 
 • Herdabrev till prästerskapet inom Härnösands stift : en hälsning. Stockholm: Diakonistyr. 1935. Libris 1352098 
 • Religiösa grundfågor : studieplan. Sveriges kyrkliga bildningsförbunds allmänna studieplaner ; 15. Stockholm: Diakonistyr. 1935. Libris 1404983 
 • Ernst Marks anteckningar. Stockholm: Diakonistyr. 1936. Libris 1361898 
 • Alkoholfrågan ur etisk synpunkt. Stockholm. 1937. Libris 10156961 
 • Evangelisk troslära. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 1937. Libris 895966 
 • Ungdom och alkohol : radioföredrag. Stockholm: Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. 1938. Libris 1361901 
 • Kyrkornas fredsarbete : ett tjugofemårsminne. Uppsala. 1939. Libris 8791893 
 • Liv och arbete i Härnösands stift 1932-1939. Stockholm. 1939. Libris 1361899 
 • Sören Kierkegaard : mannen och verket. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1939. Libris 485816 
 • Pojkar. Stockholm: Diakonistyr. 1940. Libris 1361900 
 • Vad är det att vara människa?. Skrifter utgivna av Förbundet för kristen humanism, 99-1606644-2 ; 1. Stockholm: Diakonistyr. 1940. Libris 1361902 
 • Kristen livssyn : frågor och svar. Stockholm: Diakonistyr. 1941. Libris 1389804 
 • Kristendom och bildning. Sveriges kyrkliga bildningsförbunds skriftserie ; 1. Stockholm: Sveriges kyrkl. studieförb. 1941. Libris 1429829 
 • Upplyften edra hjärtan : predikningar, tal, betraktelser. Stockholm: Diakonistyr. 1941. Libris 1389811 
 • Lars Landgren : människan - folkuppfostraren - kyrkomannen. Stockholm: Diakonistyr. 1942. Libris 8219433 
 • Den fria människan : för andakten. Uppsala: Lindblad. 1943. Libris 1389799 
 • Humanismen vid skiljevägen. Stockholm: Diakonstyr. 1943. Libris 1389801 
 • Skall kyrkans moral avskaffas? : "biologisk etik" kontra "teologisk moral". Stockholm: Diakonistyr. 1943. Libris 1389809 
 • Hemmet skall räddas. Stockholm. 1944. Libris 1733287 
 • Kierkegaards tro och andra kierkegaardstudier. Stockholm: Diakonistyr. 1944. Libris 1389802 
 • Ett budskap : söndagsandakter. Stockholm: Diakonistyr. 1945. Libris 1389797 
 • Eric Abraham Almquist : en tidsbild och karaktärsteckning. Stockholm: Diakonistyr. 1945. Libris 1389798 
 • Vid Eric Festins bår. Uppsala. 1945. Libris 8791889 
 • Kristendomen mot - för. Stockholm: Natur och kultur. 1946. Libris 830923  - Medförfattare Stellan Arvidson.
 • Liv och arbete i Härnösands stift 1939-1945. Stockholm: Diakonistyr. 1946. Libris 1389806 
 • Profiler. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 1946. Libris 710547 
 • Ansvarslöshet eller självkontroll? : ett inlägg i den aktuella sexualdebatten. Stockholm: Broderskaps förl. 1947. Libris 1389796 
 • "Biologi och etik" : svar. Stockholm. 1947. Libris 2569570 
 • Kristen front. Stockholm: Diakonistyr. 1947. Libris 1389803 
 • Livsmod : korta ord om väsentliga ting. Stockholm: Triangelförl. 1949. Libris 1389807 
 • Modern religionskritik : professor Hedenius och den religiösa sanningsfrågan. Skriftserie / Sveriges kyrkliga studieförbund, 99-1237102-X ; 8. Stockholm: Sveriges kyrkliga studieförb. 1949. Libris 1429872 
 • "En paradisets port" : Luthers väg till evangelium. Örnsköldsvik. 1950. Libris 2569574 
 • Debatt med profanhumanismen : aktuella religiösa och moraliska frågor i anslutning till Gunnar Hirdman, Humanism och kristendom. Stockholm: Diakonistyr. 1951. Libris 1435097 

Nationer redigera

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Sveriges dödbok 1947-2003, (CD-ROM version 3.0) Sveriges Släktforskarförbund 2003
 2. ^ Svenska Dagbladets årsbok : 1950, red. Erik Rudberg, Edvin Hellbom, Stockholm 1951 s. 288. Kontraktsprost, teologie doktor Gustaf Ankar vid Bohlins bortgång.

Vidare läsning redigera

 • En bok om Torsten Bohlin / av 40 författare ; under red. av Bo Bengtson och Gunnar Åkerstedt. Uppsala. 1950. Libris 27462 
 • Bexell, Oloph (2021), Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet 1916–2000. Historiska studier. (Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia 120), s. 236–238 och där anf. litteratur.
 • Thorbjørnsen, Svein Olaf (1999). Autonomi, teonomi og heteronomi : en analyse av Torsten Bohlins teologiske etikk med vekt på den etiske autonomis betingelser. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet. Libris 8378256. ISBN 82-91811-01-6 
 • Torsten Bohlin : En minnes- och vänbok / [red. av Gert Borgenstierna, Nils Karlström, Gustaf Risberg]. Stockholm: Diakonistyr. 1950. Libris 1389814 

Externa länkar redigera

Företrädare:
Otto von Friesen
Inspektor för Gästrike-Hälsinge nation
1931–1935
Efterträdare:
Gösta Thörnell