Torsten Bernhard Bohlin, född 2 december 1889 i Uppsala,[1] död 27 augusti 1950 i Härnösand, var en svensk teolog och biskop i Härnösands stift.

Biskop
Torsten Bohlin
Torsten Bernhard Bohlin.png
Svenskt Porträttarkiv, 1940
KyrkaSvenska kyrkan

StiftHärnösands stift, biskop
Period19351950
FöreträdareErnst Lönegren
EfterträdareGunnar Hultgren

Född2 december 1889
Uppsala
Död27 augusti 1950 (60 år)
Härnösand
Torsten Bohlins gravsten på Uppsala gamla kyrkogård.

BiografiRedigera

Som teolog var Bohlin intressant då han så gott som ensam positionerade sig mot ungkyrkorörelsens definition av folkkyrkan, utan att för den skull vara vare sig kraftigt hög- eller lågkyrklig.

Bohlin blev teologie kandidat vid Uppsala universitet 1912, filosofie kandidat 1913, teologie licentiat 1917, docent 1918 och teologie doktor 1921, professor i systematisk teologi vid Åbo Akademi 1925, och var professor i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet 1929–34, prästvigd för ärkestiftet 1929. Torsten Bohlin blev teologie hedersdoktor vid Jena universitet 1932 och vid Åbo akademi 1934, biskop över Härnösands stift 1934, vigd biskop 1935 och tillträdde tjänsten 1936, samt blev extra ordinarie hovpredikant 1936. Bohlin blev ordförande i KFUMs riksförbund 1946.

"Han var en lysande talare, som med osviklig dialektisk stringens och medryckande elegans benade ut de mest tilltrasslande problem."[2]

FamiljRedigera

Bohlin var son till kontraktsprosten Bernhard Bohlin och hans hustru Hilda Charlotta, född Kolmodin. Han gifte sig 1923 med läroverksadjunkten och översättaren Anna Mathilda, född Sahlin, dotter till lektor Enar Sahlin och Rigmor, född Nettelbladt. En av deras söner är musikologen och dirigenten Folke Bohlin och en annan teologen Torgny Bohlin.

Bohlin jordfästes i Härnösand och ligger begravd på Uppsala gamla kyrkogård.

TeologiRedigera

Bohlin var en kristen humanist vars främsta inspiratör var Sören Kierkegaard. Han tog även intryck av Pontus Wikner, Henri Frédéric Amiel och Blaise Pascal. Hans kulturkritiska humanism var präglad av existentialismen. Hans syn på Jesus lutade åt adoptionismen, och hans eskatologiska vision var bestämd av universalismen. Han tog aktivt del i kulturliv och livsåskådningsdebatt, och var mycket för idrott.

Han var en fin stilist, och hans uppbyggelseböcker har en fin poetisk ådra, med sinne för den kristna mystiken.

BibliografiRedigera

 • Sören Kierkegaard : drag ur hans levnad och personlighetsutveckling. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 1918. Libris länk 
 • Sören Kierkegaards etiska åskådning : med särskild hänsyn till begreppet "den enskilde". Stockholm. 1918. Libris länk 
 • Sören Kierkegaard och nutida religiöst tänkande : en studie. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförl. 1919. Libris länk 
 • Pontus Wikner och Sören Kierkegaard : några jämförande synpunkter. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie, 99-0211942-5 ; 103. Uppsala. 1919. Libris länk 
 • Blaise Pascal. 1-2. Stockholm. 1920-1921. Libris länk 
 • Evangeliskt kristendomsförsvar : konturer av dess uppgift och tillvägagångssätt. Uppsala. 1921. Libris länk 
 • Henri-Frédéric Amiel. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie, 99-0211942-5 ; 131. Stockholm: Sv. kristl. studentrör. 1921. Libris länk 
 • Kristusfrågan : i vilken mening kan Jesu person vara trons grund?. Sveriges kristliga studentrörelses skriftserie, 99-0211942-5 ; 129. Stockholm: Sv. kristl. studentrör. 1921. Libris länk 
 • Nutidsmänniskan inför kristendomen : föredrag och uppsatser. Uppsala: Lindblad. 1922. Libris länk 
 • Pascals tankar : några erinringar om det bestående i Blaise Pascals kristendomsförsvar. Uppsala: Lindblad. 1923. Libris länk 
 • Kierkegaards dogmatiska åskådning i dess historiska sammanhang. Stockholm: Diakonistyr. 1925. Libris länk 
 • Nutida rikssvensk teologi. Borgå. 1925. Libris länk 
 • Tro och uppenbarelse : en studie till teologiens kris och "krisens teologi". Stockholm: Diakonistyr. 1926. Libris länk 
 • Gudstro och Kristustro hos Luther. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyr. 1927. Libris länk 
 • Den kristna Gudsrikestanken under 1800-talet och i nutiden. Lund: Gleerup. 1928. Libris länk 
 • Förklaring i anledning av docenten Gustaf Ljunggrens underdåniga besvär över Större akademiska konsistoriets förslag till den efter prof. N. J. Göransson lediga professuren i dogmatik och moralteologi vid Uppsala universitet. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 1929. Libris länk 
 • Naturlig moral och kristen etik. Stockholm: Sv. kristl. stud.-rör. 1930. Libris länk 
 • Ett samtal om kristendomen. Småskrifter om kristendomen, 99-2289377-0 ; 8. Stockholm: Diakonistyr. 1930. Libris länk 
 • Den ofrånkomlige. Stockholm: Sv. kristl. stud.-rör. 1932. Libris länk 
 • Äktenskapets kris och förnyelse. Stockholm: Sv. kristl. stud.-rör. 1934. Libris länk 
 • Herdabrev till prästerskapet inom Härnösands stift : en hälsning. Stockholm: Diakonistyr. 1935. Libris länk 
 • Religiösa grundfågor : studieplan. Sveriges kyrkliga bildningsförbunds allmänna studieplaner ; 15. Stockholm: Diakonistyr. 1935. Libris länk 
 • Ernst Marks anteckningar. Stockholm: Diakonistyr. 1936. Libris länk 
 • Alkoholfrågan ur etisk synpunkt. Stockholm. 1937. Libris länk 
 • Evangelisk troslära. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 1937. Libris länk 
 • Ungdom och alkohol : radioföredrag. Stockholm: Svenska sällskapet för nykterhet och folkuppfostran. 1938. Libris länk 
 • Kyrkornas fredsarbete : ett tjugofemårsminne. Uppsala. 1939. Libris länk 
 • Liv och arbete i Härnösands stift 1932-1939. Stockholm. 1939. Libris länk 
 • Sören Kierkegaard : mannen och verket. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse. 1939. Libris länk 
 • Pojkar. Stockholm: Diakonistyr. 1940. Libris länk 
 • Vad är det att vara människa?. Skrifter utgivna av Förbundet för kristen humanism, 99-1606644-2 ; 1. Stockholm: Diakonistyr. 1940. Libris länk 
 • Kristen livssyn : frågor och svar. Stockholm: Diakonistyr. 1941. Libris länk 
 • Kristendom och bildning. Sveriges kyrkliga bildningsförbunds skriftserie ; 1. Stockholm: Sveriges kyrkl. studieförb. 1941. Libris länk 
 • Upplyften edra hjärtan : predikningar, tal, betraktelser. Stockholm: Diakonistyr. 1941. Libris länk 
 • Lars Landgren : människan - folkuppfostraren - kyrkomannen. Stockholm: Diakonistyr. 1942. Libris länk 
 • Den fria människan : för andakten. Uppsala: Lindblad. 1943. Libris länk 
 • Humanismen vid skiljevägen. Stockholm: Diakonstyr. 1943. Libris länk 
 • Skall kyrkans moral avskaffas? : "biologisk etik" kontra "teologisk moral". Stockholm: Diakonistyr. 1943. Libris länk 
 • Hemmet skall räddas. Stockholm. 1944. Libris länk 
 • Kierkegaards tro och andra kierkegaardstudier. Stockholm: Diakonistyr. 1944. Libris länk 
 • Ett budskap : söndagsandakter. Stockholm: Diakonistyr. 1945. Libris länk 
 • Eric Abraham Almquist : en tidsbild och karaktärsteckning. Stockholm: Diakonistyr. 1945. Libris länk 
 • Vid Eric Festins bår. Uppsala. 1945. Libris länk 
 • Kristendomen mot - för. Stockholm: Natur och kultur. 1946. Libris länk  - Medförfattare Stellan Arvidson.
 • Liv och arbete i Härnösands stift 1939-1945. Stockholm: Diakonistyr. 1946. Libris länk 
 • Profiler. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. 1946. Libris länk 
 • Ansvarslöshet eller självkontroll? : ett inlägg i den aktuella sexualdebatten. Stockholm: Broderskaps förl. 1947. Libris länk 
 • "Biologi och etik" : svar. Stockholm. 1947. Libris länk 
 • Kristen front. Stockholm: Diakonistyr. 1947. Libris länk 
 • Livsmod : korta ord om väsentliga ting. Stockholm: Triangelförl. 1949. Libris länk 
 • Modern religionskritik : professor Hedenius och den religiösa sanningsfrågan. Skriftserie / Sveriges kyrkliga studieförbund, 99-1237102-X ; 8. Stockholm: Sveriges kyrkliga studieförb. 1949. Libris länk 
 • "En paradisets port" : Luthers väg till evangelium. Örnsköldsvik. 1950. Libris länk 
 • Debatt med profanhumanismen : aktuella religiösa och moraliska frågor i anslutning till Gunnar Hirdman, Humanism och kristendom. Stockholm: Diakonistyr. 1951. Libris länk 

NationerRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

 1. ^ Sveriges dödbok 1947-2003, (CD-ROM version 3.0) Sveriges Släktforskarförbund 2003
 2. ^ Svenska Dagbladets årsbok : 1950, red. Erik Rudberg, Edvin Hellbom, Stockholm 1951 s. 288. Kontraktsprost, teologie doktor Gustaf Ankar vid Bohlins bortgång.

Vidare läsningRedigera

 • En bok om Torsten Bohlin / av 40 författare ; under red. av Bo Bengtson och Gunnar Åkerstedt. Uppsala. 1950. Libris länk 
 • Thorbjørnsen, Svein Olaf (1999). Autonomi, teonomi og heteronomi : en analyse av Torsten Bohlins teologiske etikk med vekt på den etiske autonomis betingelser. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet. Libris länk. ISBN 82-91811-01-6 
 • Torsten Bohlin : En minnes- och vänbok / [red. av Gert Borgenstierna, Nils Karlström, Gustaf Risberg]. Stockholm: Diakonistyr. 1950. Libris länk 

Externa länkarRedigera

Företrädare:
Otto von Friesen
Inspektor för Gästrike-Hälsinge nation
1931–1935
Efterträdare:
Gösta Thörnell