Torpedvägg (ursprungligen ett vattentätt skott i fartyg) kallas avbalkningen mellan motorrummet och kupén i en personbil. Torpedväggen är i samtliga moderna bilar klädd med ljuddämpande material för att minska motorbullret i kupén.

Torpedvägg i en bil illustrerad av den röda linjen