Tord Bonde (Petersson)

svensk riddare under 1300-talet
(Omdirigerad från Tord Petersson (Bonde))

Tord Bonde, nämnes första gången, då som väpnare, 1310 9/8, men var riddare 1316 20/9. Deltog 1318 i upproret mot kung Birger, och var 11/11 samma år ett av de svenska ombuden vid stilleståndsfördraget i Roskilde (DAN) med kungarna Birger och Erik Menved av Danmark.

Bevistade som riksråd herredagen i Stockholm i juni 1320, då den unge junker Magnus Birgerssons avrättning beslöts och verkställdes. Anslöt sig till stormannakonferensen i Skara 1322 20/7, då kung Magnus förmyndarregering definitivt bröt med hertiginnan Ingeborg och hennes parti.

Höll Örbäck i Brunneby sn (Östg) som sin sätesgård, och innehade i övrigt åtskilliga egendomar i Östergötland och, troligen till följd av giftermålet, i Södermanland samt inträdde i egenskap av godsägare i sistnämnda landskap i den kommitté som 1327 utarbetade Sörmlandslagen. Säges vara död 1329 13/5.

Son till Peter (Bonde), och hel- eller halvbror till Erengisle Petersson (Bonde).

FamiljRedigera

Tord Bonde blev gift mellan 1316 och 1322 med Märta Röriksdotter (Rörik Birgerssons ätt), och hade med henne 3 barn.

  1. Peter Tordsson (Bonde). Riddare och riksråd.
  2. Rörik Tordsson (Bonde)
  3. Ingeborg Tordsdotter (Bonde)

KällorRedigera

  • Svensk uppslagsbok, Malmö 1939.
  • Svenskt diplomatarium, band 3, 1850 (Sd 2339).
  • Elgenstierna: Den introducerade Svenska adelns ättartavlor, bd I (1925), s 511f.
  • Carlsson: Svenskt biografiskt lexikon, bd V (1925), s 310.