Tor Sverne, född 7 juli 1925 i Stockholm, död 1999, var en svensk jurist som bl.a. drev frågor om barns rättigheter. Han var son till Eric Sverne.

Tor Sverne avlade juris kandidatexamen i Stockholm 1950, gjorde tingstjänstgöring 1950–1953 och blev fiskal i Svea hovrätt 1954. Han var tingssekreterare 1955–1958 och blev assessor i Svea hovrätt 1960. Han var t.f. lagbyråchef vid Socialstyrelsen 1960–1962.

Sverne blev tingsdomare i Gotlands domsaga 1962, biträdande häradshövding 1963, rådman 1971 och var lagman i Gotlands tingsrätt 1972-1979. Han var justitieråd åren 1979–1980, justitieombudsman med ansvar för sociala frågor 1980–1987, ordförande för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1988-1985 samt för Gentekniknämnden 1994-1997.

Tor Sverne deltog i många nationella och internationella konferenser samt ledde ett stort antal statliga utredningar bl.a. den utredning som ledde till det svenska agaförbudet och Det ofödda barnets rätt. Han skrev en mängd böcker om juridik bl.a. för yrkesutövare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 14 (1970–1979), p. 243, digital avbildning.