Tom Engström, född 28 oktober 1942, är en svensk journalist. Han arbetade inom Sveriges Radio och Sveriges Television mellan åren 1970 och 1987. Han arbetade till en början på TV-nytt i Stockholm och frilansade på Upplandsradion i Uppsala och på Vetenskapsredaktionen i Stockholm.

Efter examen på Journalisthögskolan fick han tjänst som Ekoredaktionens vetenskaplige medarbetare. Några år senare erhöll Tom Engström en tjänst på dåvarande Vetenskapliga redaktionen på Sveriges Radio. Under Katarina Ahnlunds redaktionsledning var Tom Engström med om att 1974 skapa programmet Vetandets värld som bland annat ersatte det tidigare programmet Sesam som då leddes av Per Ragnarson. Vid ombildningen av Sveriges Radio till Riksradion fick Tom Engström en tjänst som biträdande redaktionschef på Allmänna redaktionen. Under denna tid tjänstgjorde Tom Engström då och då på Sveriges Television som medverkande i programmet Populär Vetenskap under ledning av Bengt Feldreich. Tom Engström lämnade så småningom radion för att övergå till tjänst som rektor för Kursverksamheten vid Uppsala universitet, en del av det som idag har beteckningen Folkuniversitet. Efter några år inom KV övergick Tom Engström till egen verksamhet och var med om att starta den lokala TV-verksamheten i Uppsala, en ideellt inriktad verksamhet med dagliga TV-sändningar på det lokala kabel-TV-nätet i Uppsala. Dessa sändningar pågår fortfarande och Tom Engström svarade bland annat under lång tid för att kommunfullmäktigesammanträdena i Uppsala direktsändes varje månad.

År 2018 utsågs Tom Engström till ordförande i RÖK, Riksförbundet för Öppna Kanaler i Sverige. Sedan 2019 är Tom Engström ordinarie ledamot i styrelsen med särskilt ansvar för medlemsinformationen i tidningen RÖK-signaler.