Denna artikel behandlar floden. För byn, se Tobol (by).

]

Tobols utflöde i Irtysj

Tobol (ryska: Тобол; kazakiska: Тобыл, Tobıl, Tobyl) är en 1 670 kilometer lång biflod till Irtysj i Kazakstan och Ryssland. Den rinner upp i de sydöstligaste utlöparna av Uralbergen i oblastet Orenburg i Ryssland och flyter därifrån i nordöstlig riktning genom Turgajplatån över gränsen till Kazakstan, där den färdas 320 kilometer och passerar sju dammar fram till staden Rudnyj i oblastet Qostanaj i Västsibiriska låglandet och därifrån genom västra Sibirien i Ryssland, genom oblasten Kurgan och Tiumen tills det att den sammanfaller med Irtysj vid Tobolsk.

Den har ett avrinningsområde på cirka 426 000 km² och en medelvattenföring på cirka 700 m³/s. Flodens nedre lopp fryser i oktober eller november, det övre i november; isen ligger på tills andra halvan av april eller tidig maj. Floden är farbar 437 kilometer från utloppet.

Bland städer vid floden märks Tobolsk, Lisakovsk, Rudnyj, Qostanaj, Kurgan och Jalutorovsk.