Öppna huvudmenyn

Tjänsteutlåtande är ett uttalande eller nedtecknad skriftlig bedömning gjord av en tjänsteman, utefter det regelverk och den sakkunskap som denne har genom sitt specifika ämbete. Det innehåller vanligen förvaltningens – t.ex. stadsdelschefens – förslag till beslut i ärendet. Detta förslag bygger på tjänstemannens faktakunskaper och bedömningar. Ett tjänsteutlåtande kan gälla mycket varierande frågor t.ex. budget, tillsynsärenden, verksamhetsförändringar och detaljplaner.