Ett tjänstetecken är ett insignium som intygar att en person har ett visst ämbete. Den kan vara utformad som en bricka eller ett märke som sitter på kläderna. En polisbricka är exempelvis ett tjänstetecken med vilken en polisman som inte bär uniform kan vid behov styrka sin tjänsteställning. Polisbrickan utgöres av en metallbricka på vilken finnes polisemblemet på ena sidan och på den andra polisdistriktets namn med mera. Den som olovligen bär tjänstetecken kan dömas för föregivande av allmän ställning, ifall handling som kräver speciell behörighet eller som kan liknas vid myndighetsutövning samtidigt utföres. Ett tjänstekort är en identitetshandling som också fungerar som tjänstetecken.

Ett tjänstetecken från Port Authority of New York and New Jersey.

Militära tjänstetecken Redigera

Sverige Redigera

Enligt Försvarsmaktens uniformsbestämmelser 2009 utgörs militära tjänstetecken av följande:

Under 1600- och 1700-talen var bardisan ett tjänstetecken för drabanter och befälspersonal.

Tyskland Redigera

 

I Bundeswehr (Heer), den tyska armén, kan följande tjänstetecken bäras (se bilden):

Tjänstetecken, tjänstemärke, och brickor för polis i olika länder Redigera

En polisbricka är ett tjänstetecken som visar detsamma. Ofta finns det både ett tjänstekort och en bricka som har samma tjänste- och/eller serienummer för att påvisa dess äkthet. Tjänstetecken bärs på uniformen eller i fodral tillsammans med tjänstekort för civilklädd personal.

Europeiska exempel Redigera

File:Нагрудный знак сотрудника Полиции.jpeg|Rysk polisbricka med tjänstgöringsnummer..

Sverige Redigera

I Sverige används tjänstekort för polisman vilket är ett identitetskort med namn och tjänstenummer. Tjänstekortet förvaras i ett läderfodral tillsammans med polisens vapensköld med texten polis. Under vapenskölden finns det en metallbricka där tjänstgöringsort och bricknummer är instansat.

USA Redigera

Federal polis Redigera

Delstatlig polis Redigera

Lokal polis Redigera

Se även Redigera

Källor Redigera