Öppna huvudmenyn
Tiondeboden på kyrkogården i Ingatorp från ca 1229
Några av knutarna syns genom spånbeklädnaden
Dörren

Den gamla tiondeboden vid Ingatorps kyrka, i kyrkogårdens sydvästra hörn, undergick dendrokronologisk analys 2008 och visade sig då vara Sveriges äldsta daterade profana träbyggnad, byggd 1229 (+/- 10 år).[1][2] Den är således omkring 50 år äldre än kyrkhärbret i Älvdalen, som tidigare daterats till 1285. Boden är timrad av furutimmer, som sprätthuggts med en yxa. En del är frodvuxet, men en av stockarna är från ett träd som vuxit i omkring 240 år när det fälldes. Knutarna som använts är så kallade laxknutar, det vill säga slätknutar eller knutar utan knutskallar, med raka hak och sneda bladningar. Stockarna har sammanfogats med dymlingar av ek. Väggarna är klädda med spån.[3][4]

Taket, som tidigare var spåntäckt, kompletterades på tidigt 1900-tal med tegel. 2017 avlägsnas teglet för att boden åter ska få ett spåntak. Boden flyttades 1911 några meter till sitt nuvarande läge, när kyrkogården utvidgades.[5]

Sveriges äldsta kända bevarade knuttimrade byggnad är Granhults kyrka i Småland (efter 1217). Ytterligare en timmerbyggnad från förra hälften av 1200-talet, Eldhuset på Zorns gammelgård i Mora från 1237, har sedermera också daterats. Till skillnad från Granhults kyrka och eldhuset i Mora så är Ingatorps tiondebod nästan helt orörd sen medeltiden. Granhults kyrka har omgestaltats invändigt och fått stora fönsteröppningar. Eldhuset i Mora har inte kvar sitt medeltida taklag och endast en del stockar är från 1200 talet. Ingatorps tiondebod har endast fått sina fotträn utbytta, någon gång på medeltiden. De utvändiga väggspånen tillkom inom perioden 1560-1580, tidigare hade tiondebodens timmer varit bart och svarttjärat.

KällorRedigera

  1. ^ Småländsk bod äldsta trähuset Smålandsposten/TT 2008-06-24 (Läst 2008-06-27)
  2. ^ Småland spöar Dalarna - kyrkhärbret utkonkurrerat, Dalarnas Tidningar 2008-06-29 (Läst 2008-06-29)
  3. ^ http://www.timmerdraget.org/pdf/forund3.pdf Göran Andersson: Timmerstommen, Södra Råda gamla kyrka: Förundersökning 3, januari 2006, ss. 19 f. (Läst 2008-06-27)
  4. ^ Informationstavla på platsen (Läst 2008-06-30
  5. ^ Gullbrandsson, 2010 och 2011.
  • Lennart Grandelius, Fyra bodar på Ingatorps och Bellös kyrkogårdar. Rapport om provresultat genom dendrokronologi (2008)
  • Robin Gullbrandsson, Ingatorps kyrkbod. Arkivstudie (2010) Byggnadsvårdsrapport 2010:20 från Jönköpings läns museum.
  • Robin Gullbrandsson, Kyrkboden i Ingatorp - Sveriges äldsta profana träbyggnad, Fornvännen, vol. 106 (2011), sid. 342.

Externa länkarRedigera