Generell strukturformel för tioler.

Tioler eller merkaptaner är inom kemin en grupp av organiska föreningar som innehåller tiol- [1] eller merkaptogruppen, SH. De kan ses som alkoholens svavelanaloger där en syreatom bytts ut mot en svavelatom.

Tioler har i regel en motbjudande lukt; den enklaste tiolen, metantiol, CH3SH, bildas bland annat vid sulfatmassaframställning och bidrar till den lukt som kan upplevas vid pappersbruk. Den illaluktande vätska som skunken utsöndrar består bland annat av olika tioler.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ http://www.ne.se/tioler - Nationalencyklopedin på nätet - http://www.ne.se - läst datum: 18oct 2013