Tillhör

grundläggande begrepp (mängdteorin)

Inom mängdteorin är tillhör ett grundläggande begrepp.

Ett element tillhör en mängd om mängden är definierad så att elementet beskrivs i definitionen. Det måste gå att avgöra för varje element om det tillhör mängden eller ej. Att elementet x tillhör mängden A skrivs . Att x inte tillhör mängden A skrivs xA.