I järnvägstrafik finns många typer av tidtabeller:; två typer är

  • Tidtabeller för resenärer och i vissa fall godstransportörer.
  • Grafiska tidtabeller över alla inplanerade tåg (tåglägen) som sker på en bana.
Ett pendeltåg vid Göteborgs centralstation

Tidtabeller för resenärerRedigera

Från början av 1900-talet utgav Statens Järnvägar Sveriges Kommunikationer. Det var en katalog där ankomst- och avgångstider från alla stationer och banor i Sverige angavs samt tabeller för bussar och båtlinjer. Det framgick även om det var persontåg eller snälltåg, service ombord eller restriktioner med mera.

Numera används Internet för att ange från och till och få reda på vilka tåg som åker när och varifrån (se kapitlet Externa länkar). Man ger även ut ficktabeller för de flesta stationer där man ser vilka tåg som kommer och går.

Tidtabellerna ändras normalt vid tre fasta tillfällen varje år. Dessa datum är vanligen i juni, augusti och december. Datumen gäller över hela Europa, detta för att underlätta planeringen av internationella resor.

Grafiska tidtabeller för alla tåglägenRedigera

 
Grafisk tidtabell för Lidingöbanan. Svart markering är stopp och blå markering är mötesmöjlighet. Det blir fyra möten längs varje tur.

Eftersom tåg inte kan mötas eller köra om på en bana så måste all tågtrafik planeras i detalj där man bestämmer på vilka stationer som möten eller omkörningar ska ske. Av praktiska skäl utföres detta i Sverige av Trafikverket. Det går till enligt följande:

  • I god tid före varje år så måste alla tågoperatörer beställa tåglägen för det kommande året. Det är uppgifter om när man vill avgå och ankomma, vilka dagar eller perioder man kommer att trafikera samt typ av tåg.
  • Trafikverket försöker sedan pussla ihop alla behov så gott det går. På de flesta banorna är det inte så stora problem, men för vissa banavsnitt och klockslag måste man prioritera. Pendeltåg ges i Sverige högsta prioritet på vissa banor (som tidigare på Getingmidjan i Stockholm där det dock inte längre går några pendeltåg sedan Citybanan öppnades 2017). Godståg prioriteras på andra banor, till exempel Hallsberg- Mjölby.
  • Resultatet blir en tågplan för hela kommande året som meddelar alla operatörer vilka tåglägen som fastställts och försetts med tågnummer.
  • Tågplanen dokumenteras i ett antal grafer som visar alla tåglägen för ett eller flera banavsnitt. Se tågnummer.
  • Grafens horisontella axel utgör tidpunkten på dygnet, uppdelade så att en graf kan visa kl 00-02, 00-04, 00-06 etcetera beroende för hur tät trafiken är.
  • Grafens vertikala axel visar järnvägsstationerna.
  • Varje kurva i grafen visar ett tågläge. Kurvans lutning varierar beroende på avståndet mellan stationerna och den hastighet tåget ska hålla. Vid möten på enkelspår ser man en horisontell kurvdel på en station för det tåg som ska vänta på mötet. På varje kurva anges tågnummer och kod för veckodagar.
  • Under året justeras tågplanen när nya tåglägen tillkommer.

Den grafiska tidplanen är viktig för tågklarerarnas omplanering i samband med förseningar och när framkomligheten begränsas vid olyckor och underhåll.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera