Tidsaxel över Sveriges förhistoria

Wikimedia-listartikel

Detta är en tidsaxel över Sveriges förhistoria, med referenser till relevanta tidsperioder och arkeologiska kulturer, det finns även en tidsaxel över Sveriges historia och en grafisk tidsaxel över Sveriges historia samt en artikel om arkeologisk tidsindelning

Sveriges förhistoria

Därefter börjar:
Sveriges historia

Stenåldern (ca 12 000 f.Kr.-1700 f.Kr.)Redigera

Paleolitikum (ca 12 000 f.Kr.-10 000 f.Kr.)Redigera

Senpaleolitikum (ca 12 000 f.Kr.-10 000 f.Kr.)Redigera

Mesolitikum (ca 10 000 f.Kr.-4000 f.Kr.)Redigera

Tidigmesolitikum (10000 f.Kr.-6800 f.Kr. )Redigera

Senmesolitikum (5500 f.Kr.-4000 f.Kr.)Redigera

Neolitikum (4000 f.Kr.-1700 f.Kr.)Redigera

Tidigneolitikum (4000 f.Kr.-3300 f.Kr.)Redigera

Mellanneolitikum (3300 f.Kr.-2350 f.Kr.)Redigera

Senneolitikum (2350 f.Kr.-1700 f.Kr.)Redigera

  • Senneolitisk kultur

Bronsåldern (1700 f.Kr.-500 f.Kr.)Redigera

Äldre bronsålder (1700 f.Kr.-1100 f.Kr.)Redigera

Äldre bronsåldern motsvarar:

Period I 1700-1500 f.Kr. Period II 1500-1300 f.Kr. Period III 1300-1100 f.Kr.

Enligt Montelius periodindelning

Yngre bronsålder (1100 f.Kr.-500 f.Kr.)Redigera

Yngre bronsåldern motsvarar:

Period IV 1100-900 f.Kr. Period V 900-600 f.Kr. Period VI 600-500 f.Kr.

Enligt Montelius periodindelning

Järnåldern (500 f.Kr. - 1050 e.Kr.)Redigera

Vikingatiden (800 - 1050 e.Kr.)Redigera

800-taletRedigera

900-taletRedigera

1000-taletRedigera