Thor Thörnblad

svensk ingenjör

Thor Gustaf Thörnblad född 10 juni 1885 i Uppsala, död 29 juni 1954, var en svensk direktör och ingenjör.[1] Han var bror till Raoul Thörnblad.

Thörnblad studerade vid Kungliga Tekniska högskolan 1905–1907 och vid Stockholms högskola 1907–1911. Han blev underlöjtnant vid fortifikationen 1906. Under första världskriget var han kommenderad till Tyskland för militärtekniska studier. Bland annat rapporterade han om det tyska Bruket af fallskärm från aeroplan 1917. Han delade med sig av sina kunskaper om fallskärmar till sin bror Raoul som kom att bli svensk fallskärmspionjär. Thor var en av initiativtagarna till bildandet av Svenska Radioaktiebolaget 1919.[1] Han har haft en omfattande medverkan i fack- och dagstidningar inom radio, flyg, trafik, stadsplanering, husbyggnad och politik.

BibliografiRedigera

  • 1948 - En på historiska fakta grundad skildring av skaparen av den 100-åriga läran om det 1.000-åriga lyckoriket med "Det klasslösa samhället", Karl Marx
  • 1947 - Skrivelse till ledamöterna av Sveriges riksdag m.fl. angående den fara, som hotar det svenska rätts- och kultursamhället
  • 1947 - Den besynnerliga estet-kampanjen mot en Blasieholmsbro över Strömmen: En skrivelse till Stockholms stadsfullmäktige
  • 1940 - Öppet brev till Riksdagens ledamöter av den 16 december 1940: Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 75 av den 29 nov. 1940 "angående avtal rörande leverans av flygmateriel till staten"
  • 1927 - En nybyggnads- och gaturegleringsplan beträffande en central del av Stockholm: Redogörelse för förslaget att i förening med en genomgripande gatureglering mellan Nybroplan och Södra Blasieholmshamnen uppföra en högrest byggnad... å kvarteret Ladugårdsbron invid Nybroviken
  • 1920 - Den Socialismens kulturfientliga urartning. Inledande betraktelser till Aftonbladets enquête
  • 1918 - Dekadens. Den Grünewaldska massfabrikationen. Nya Dagligt Allehanda, artikelserie och särtryck.
  • 1913 - Förslag till upprättande af ett svenskt vetenskapligt institut för trådlös telegrafi
  • 1906 - Kan ej hydroxylbegreppet undvaras, likaså uppfattningen af vätet såsom negativt i hydroxyl?

KällorRedigera

  1. ^ [a b] Thörnblad, Thor i Vem är det 1943