Theofilus (Bibeln)

(Omdirigerad från Theophilus)

Theofilos, är den person, till vilken aposteln Lukas dedicerat dels sitt evangelium ("för att du skall förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga"; Evangelium enligt Lukas 1:4), dels sin missionshistoria (Apostlagärningarna 1:1).

Theofilos identitet är inte känd. Det sätt varpå han harangeras ("högt ärade Theofilos") markerar att han var en förnäm person, som intressera sig för de kristnas förhållanden - kanske en romersk ämbetsman, men namnet betyder "vän till Gud" på grekiska, och det skulle kunna innebära att det är en abstraktion. En intressant detalj är att dedikationen är mer familjär i Apostlagärningarna än i evangeliet, vilket skulle kunna tolkas som om Theophilus verkligen var en reel person, som Lukas lärt känna bättre. Texten i Lukasevangeliet är i viss mån anpassad för icke-judiska läsare[1], men viss tradition menar att Theophilus var en jude bosatt i Alexandria.

  1. ^ Framställningen följer texten i Bibel 2000 och kommentaren till NT 81