Theodor "Tedde" Emanuel Olsson Fiolspelman från Järvsö i Hälsingland, född 5 augusti 1909 i Sandviken son till valsverksarbetaren Robert Emanuel Olsson. Flyttade 1918 tillsammans med modern Hedvig och äldre brodern Anders till Vålsjö, Järvsö. Efter ett liv som en av sin tids mest framträdande hälsingespelmän avled han 24 april 1979 i Skärholmen, Stockholm.

I början av sin musikaliska karriär utgjorde Olsson tillsammans med brodern Anders en populär duo som uppträdde i radio under 1920-talets slut och senare på Skansen. Han flyttade i unga år till Stockholm där han fick fiollektioner av professor Julius RuthströmKungl. Musikaliska Akademien.

Olsson representerade en virtuos folkmusiktradition som tidigare hade populariserats och vidareutvecklats av hälsingespelmän som Jon-Erik Öst, Jon-Erik Hall och Pelle Schenell. Tillsammans med Eric Öst och Ivan Ericson, också de hälsingespelmän i samma anda, fortsatte Olsson att sprida denna "Öst-, Hall- och Schenell-tradition" i Sverige genom engagemang som Skansenspelman, radioframträdanden och skivinspelningar. Eftersom andra spelmän och traditioner i Hälsingland därmed tenderade att överskuggas, kom bilden av landskapets folkmusik fram till 1960-talets slut att till stor del bli likställd med deras musik.

Förutom spelman var Olsson också kompositör och de mest kända låtarna är hambon "Hälsingetag" och polskan "Trollfars polska" . På äldre dagar komponerade han det symfoniska verket "Marsfjäll".

Diskografi redigera

Filmografi redigera

Se även redigera