Text-ljud-komposition är ett begrepp som skapades av Lars-Gunnar Bodin och Bengt Emil Johnson för att beskriva en form av poesi som rör sig i gränslandet mellan musik och litteratur. Verken baseras på inspelade texter som sedan används både som klangkälla och som semantiskt material, ofta kombinerat med elektroniska och konkreta ljud.
Text-ljud-komposition kan ses som en form av konkret poesi såväl som av avantgardistisk musik.

Under åren 1967-1971 arbetade språkgruppenFylkingen i Stockholm med att utveckla text-ljud-kompositionen. Mellan åren 1968 och 1970 anordnades det tre internationella festivaler för text-ljud-komposition i Stockholm.

Text-ljud-komposition anses idag vara en av de former av experimentell konst där svenska konstnärer internationellt ses som pionjärer.

Några text-ljud-kompositionerRedigera