Teutsch Kirchenampt är en koralbok från 1525, tryckt i två delar i Strassburg. Ur den har hämtats minst två melodier för 1819 års psalmbok en har använts till tre psalmer, nr 49, 232 och 292, en annan har använts till fem psalmer, nr 11, 21, 149, 233, 288.

Teutsch Kirchenampt
GenreKoralbok
Utgivningsår1525

Möjligen är det också samma melodi till psalmerna nr 49 och 50 i 1695 års psalmbok enligt 1697 års koralbok, om inte psalmen bytt melodi, liksom "Gud säger, att den salig är" gjorde.

Psalmer redigera