Tetum är det allmänna umgängesspråket i Östtimor. Ungefär 75 procent av befolkningen talar det språket.

Tetum är ett austronesiskt språk som har påverkats mycket av kontakter med malajiskan och portugisiskan.