Tetrapyrroler är en grupp kemiska föreningar som består av fyra pyrrolringar. Bortsett från i corrin är pyrrolringarna sammanbundna med bryggor innehållande en kolatom, i en antingen linjär eller cyklisk struktur.

Linjära tetrapyrroler sammanbundna med tre en-kolsbryggor:

Cykliska tetrapyrroler, sammanbundna med fyra en-kolsbryggor: