Tetrakord avser fyra närliggande toner och är grunden för tonskalor. Begreppet har introducerats av antika Greklands musikologer. Följande tetrakorder var kända och med följande tonintervall:

Se även redigera