Tetraetylbly, TEL, var tidigare en vanlig tillsats till bensin för att minska risken för självantändning (på grund av kompressionstryck). På grund av blyets miljöeffekter har användningen av denna tillsats i bilbensin upphört men den används fortfarande i flygplansbensin.

Tetraetylbly
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namnBlytetraetyl
Övriga namnTEL
Kemisk formelC8H20Pb eller (C2H5)4Pb
Molmassa323,44 g/mol
UtseendeFärglös, oljig vätska
CAS-nummer78-00-2
SMILESCC[Pb](CC)(CC)CC
Egenskaper
Densitet1,653 g/cm³
Löslighet (vatten)Olöslig
Smältpunkt-136,8 °C
Kokpunkt180 °C
Faror
Huvudfara
Mycket giftig Mycket giftig
NFPA 704

2
3
3
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Egenskaper

redigera

Kol-bly bindningarna i tetraetylbly är relativt svaga. Vid de temperaturer som råder i en explosionsmotor bryts den lätt upp i fritt bly och kortlivade, brännbara etylradikaler.

Framställning

redigera

Tetraetylbly framställs genom att låta kloretan reagera med en bly-natrium legering.

 

Användning

redigera

Tetraetylbly användes tidigare som tillsats i bensin för att minska risken för knackning i motorer. För att de rester av bly och blyoxid som bildas vid förbränning inte ska sätta igen motorn så tillsattes även 1,2-dikloretan och 1,2-dibrometan.

Se även

redigera