Termohalin cirkulation eller termohalina transportbandet är den vattencirkulation som förekommer i djuphavet. Den är betydligt långsammare än strömmarna vid havsytan.

Förenklad bild av den termohalin cirkulationen i världshaven. Kalla djuphavsströmmar med hög salthalt rör sig åt öster (mörkblått) och ytliga havsströmmar med lägre salthalt åt väster (ljusblått).

Små skillnader i densitet gör att det kalla och saltrika vattnet kring polerna sjunker till ett djup där skillnaden i densitet balanserats. På motsvarande stiger vatten med låg densitet i varma områden och en utväxling sker globalt.

De strömmar som denna utväxling resulterar i är begränsade till ett fåtal meter per dygn men har mycket stor betydelse för klimatet på jorden.

Se ävenRedigera