Ett materials termiska diffusivitet eller värmediffusivitet är dess värmeledningsförmåga delat med densitet och specifik värmekapacitet,

.

Termisk diffusivitet har enheten m²/s och förekommer i värmeledningsekvationen. Den kan experimentellt bestämmas genom laserblixtmetoden, som går ut på att hetta upp ytan på ett prov med en kort energipuls och sedan mäta temperaturförändringen över tiden i en annan del av provet[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Laserblixtmetod”. 4 september 2008. http://www.sis.se/Templates/SIS/Pages/ProductStandardView.aspx?id=29&epslanguage=sv&pid=STD-85022&icslvl1=SIS_COMMON_83&icslvl2=SIS_COMMON_83.080&icslvl3=SIS_COMMON_83.080.01. Läst 20 februari 2015.