Öppna huvudmenyn

Teomatik är ett sammansatt ord, sammansatt av "teo" med hänsyftning till teologi - läran om Gud och religion. "Matik" är naturligt nog besläktat med matematik. Med teomatik menas att det i det gudomliga / religiösa finns siffertal och matematiska termer som kan bekräfta vad som sagts och bekräftats av Gud genom Hans ord. Ex: Treenigheten - Fader, Son och Helig Ande, = 3 Talet sju, som i Bibeln anses vara talet för fullkomlighet, eller fullbordan. Talet fyra, som bekräftar de vedertagna väderstrecken: norr, söder, öster, väster. I Uppenbarelseboken finns flera individer med många ögon, horn, etc. De har alla sin symbolik.