Teologiska fakulteten, Åbo Akademi

Huvudbyggnaden för Teologiska fakulteten, så kallad "Gula huset"
Reuterska huset vars övre våning tillhör Teologiska fakulteten

Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi är en av Åbo Akademis sju fakulteter. Fakulteten är grundad år 1924 främst genom donationer. De första professorerna kom från Sverige, och var Yngve Brilioth (kyrkohistoria), Johannes Lindblom (GT-NT-exegetik) och Torsten Bohlin (Dogmatik).

Fakulteten är enspråkigt svensk och som sådan den enda i Finland. Fakulteten leds av prefekt Antti Laato. Den har omkring 200 studenter, medräknat doktoranderna. Det är således Finlands minsta teologiska fakultet. Fakulteten har ett mysrum för studenterna, som varit en älskad plats för rekreation och fria debatter. Man kan även låna böcker från fakultetsbiblioteket som utomstående, under vardagar kl. 12-14 i "Gula huset" (det av de tre fakultetsbyggnaderna som har gul färg och är vackrast och äldst).

Vid fakulteten kan man fördjupa sig i sju olika ämnen:

Vidare har fakulteten samarbete med Humanistiska fakulteten, där man kan studera religionsvetenskap (professor Peter Nynäs).

Externa länkarRedigera