Temperaturklass är en indelning som görs för gaser och ångor[1] som kan bilda explosiv atmosfär samt för utrustning[2] avsedd för riskområde med explosiv atmosfär.

Indelning av gaser och ångor redigera

Gaser och ångor indelas (klassas) i temperaturklass efter sin tändtemperatur. (Tändtemperaturen för en gas eller ånga är den temperatur på en het yta då en atmosfär av ämnet och luft tänder spontant vid test enligt de förhållanden som specificeras i standard SS-EN 60079-20-1 Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data. Engelsk benämning för tändtemperatur är Auto Ignition Temperature, AIT.)

Temperaturklass Tändtemperaturområde (AIT) °C
T1 ≥ 450
T2 300 < AIT ≤ 450
T3 200 < AIT ≤ 300
T4 135 < AIT ≤ 200
T5 100 < AIT ≤ 135
T6 85 < AIT ≤ 100

Indelning av utrustning redigera

Utrustning indelas i temperaturklass[3] efter den farligaste temperaturklass för gaser och ångor de med en viss säkerhetsmarginal kan användas för.

(Vilka temperaturklasser för gaser och ångor en utrustning är säker för beror på dess interna och/eller externa yttemperatur och bland annat också ytans storlek. För säkerhetsmarginaler och övriga krav, se SS-EN 60079-0 Allmänna fordringar[3] samt standarder för använda utförandeformer.)

Referenser redigera

  1. ^ SEK, Svensk Elstandard (2010). SS-EN 60079-20-1 Explosiv atmosfär – Del 20-1: Ämnens egenskaper för klassificering av gas och ånga – Provningsmetoder och data Explosive atmospheres – Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification – Test methods and data. sid. Sida 10 (5.1.5 Temperature class) 
  2. ^ SEK, Svensk Elstandard (2012). SS-EN 60079-0 Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements. sid. Sida 27 (5 Temperatures) Sida 61 (26.5.1.3 Maximum surface temperature) 
  3. ^ [a b] SEK, Svensk Elstandard (2011). Explosiv atmosfär – Del 0: Utrustning – Allmänna fordringar Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements. sid. Sida 27 (5 Temperatures) Sida 61 (26.5.1.3 Maximum surface temperature)