Tema-rema

textbindningsmetod
(Omdirigerad från Tema (semantik))

Tema-rema är principen bakom tematisk bindning, en av tre textbindningsmetoder, som skapar sammanhang i text.

Tema är det första som står i meningen, det som förutsätts vara känt sedan innan, medan rema innebär det som kommer senare i meningen, den information som är ny.

Exempel: "Fantomen fick syn på Guran. Denne höll på att nojsa med Diana."

I första meningen ovan är Fantomen tema; han är känd sedan tidigare. Den nya informationen, rema, är att han fick syn på Guran. I nästa mening blir rema från förra meningen, Guran, tema. Detta är en tematisk bindning.

Bindningar när ursprungstemat återkommer i efterföljande satser på temaplatsen kategoriseras som temaupprepning. När remat tar temaplatsen som i exemplet ovan kallas det temaprogression.