Tekniska nämndhuset är en kommunal förvaltningsbyggnad på Kungsholmen i Stockholm med adress Fleminggatan 4. Byggnaden inrymmer Stockholms kommuns tekniska förvaltningar, som exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. I Tekniska nämndhuset finns arbetsplatser för 1 200 tjänstemän.

Tekniska nämndhuset från Klara sjö.
Tekniska nämndhuset från Fleminggatan.

Byggnaden har av Stadsmuseet i Stockholm grönmarkerads, vilket innebär att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byggnaden redigera

Byggnaden har sex våningar, är uppförd i rött tegel, och byggdes åren 1962-1965. Arkitekter var Nils Sterner och Carl-Olof Deurell. Kontorskomplexet är uppdelat i tre byggnadskroppar som i sin tur är nedbrutna till parallella fasadskivor. Entrékorridoren är konstnärlig smyckad med stengodsreliefer av konstnären och designern Gunnar Larson. Senare har en del förvaltningar kommit att inrymmas i en angränsande äldre byggnad, det så kallade Separatorhuset, som nu räknas in i nämndhuskomplexet.

På samma tomt planerades på 1930-talet ett Socialt nämndhus där Gunnar Asplund hade vunnit arkitekttävlingen. Det kom aldrig till utförandet.

Framtid redigera

År 2013 lanserades planer på att flytta verksamheterna i Tekniska nämndhuset till en ny byggnad på Söderstadions tidigare plats. Tekniska nämndhuset skulle då antingen rivas eller byggas om till bostäder. Förslaget skrotades dock några år senare och 2016 fattades beslut om att huset bevaras för sitt nuvarande ändamål. Med start sommaren 2018 kommer en ombyggnad och modernisering av byggnaden att ske. [1]

Bilder redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera