Tekniska Högskolans studentkår (Stockholm)

en studentkår som organiserar studerande vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm

Tekniska Högskolans studentkår, THS, är den studentkår som organiserar studerande vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm (bland annat på Norra Djurgården samt Kista), Haninge kommun och Södertälje. Kåren grundades år 1902, men dess anor kan spåras tillbaka till 1855[3].

Tekniska Högskolans studentkår
     
LärosäteKungliga Tekniska högskolan
OrtStockholm, Sverige
KårordförandeTeo Elmfeldt
Antal medlemmarCirka 10 000[1]
Bildad1902[2]
ValsystemMedlemmarna väljer ledamöter till Kårfullmäktige
KårtidningOsqledaren
Medlem iSFS, Reftec, SSCO
WebbplatsOfficiell

THS emblem består av sju ringar som representerar de sju ursprungliga studentsektionerna. Idag är THS indelat i 22 sektioner.[4]

Förutom kårhuset Nymble äger kåren sportstugan Osqvik på Värmdö och driver Kårbokhandeln. 2012 startade THS även ett eget studentkonsultbolag, Tekniska Högskolans Studentkonsulter.

Kårhuset har utvidgats år 1952 (av arkitekterna Sven Markelius och Bengt Lindroos) och 1977 (av Lindroos) och byggnadsminnesförklarades 2012.

SektionerRedigera

A - ArkitektursektionenRedigera

A
Grundades1910
Webbplatsarkitektursektionen.se

Arkitektursektionen är en sammansättning av grundutbildningsstuderande vid Arkitekturskolan KTH och magisterprogram i design och byggande.[5]

Sektionen grundades den 14 november 1910.

B - Kongliga BergssektionenRedigera

B
Grundades1819
SektionslokalHardox
Webbplatsbergssektionen.se

Bergssektionen grundades år 1819 i Falun. År 1866 flyttades utbildningen till nuvarande KTH där sektionen fortfarande lever kvar. Bergsektionens utbildning har genomgått namnbyte två gånger, först till Materialteknik och sedan till Materialdesign.

Bergssektionen är känt för Konglig Bergs Spectacle Sellskap, mer känt som Bergsspexet, som startades 1943 och därmed är det äldsta återkommande spexet.

CL - Sektionen för Civilingenjör och LärareRedigera

CL
Grundades2002
SektionslokalGråttan
Webbplatscl-sektionen.se

Sektionen är en sammansättning av studerande vid civilingenjörsprogrammet Civilingenjör & Lärare vid Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet.[6]CL-Sektionen delar sektionslokalen Gråttan med W-Sektionen.

D - Konglig DatasektionenRedigera

D
Grundades1983
SektionslokalMETA
Webbplatsdatasektionen.se

Konglig Datasektionen är en sammansättning av studerande vid datateknikprogrammet och magisterprogram i datalogi och scientific computing.[5]

Sektionen grundades den 7 oktober 1983.

Dr - DoktorandsektionenRedigera

Dr
Grundades1980
SektionslokalT-Centralen
Webbplatsdr.kth.se

Doktorandsektionen har funnits sedan 24 mars 1980. Medlemmar av doktorandsektionen är de som är inskrivna som forskarstuderande vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Doktorandsektionen delar sektionslokalen T-centralen med Flygsektionen (T).

E - Konglig ElektrosektionenRedigera

E
Grundades1910
SektionslokalTolvan
Webbplatselektrosektionen.se

Konglig Elektrosektionen är en förening av studerande vid elektroteknikprogrammet och magisterprogrammen i electric power engineering samt wireless systems.[5]

Sektionen är den äldsta sektionen inom THS. Sektionen bildades torsdagen den 10 november 1910 vid det första konstituerande mötet i hörsal F1 (idag Alfvénsalen). Under de första åren bestod verksamheten mestadels av två saker; fester och framskaffande av praktikplatser. Sektionens lokal ligger på Osquars backe 12 och kallas därför Tolvan. Den delas med MiT.

F - FysiksektionenRedigera

F
Grundades1943
SektionslokalKonsulatet
Webbplatsf.kth.se

Fysiksektionen samlar alla studenter som studerar på civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och Teknisk matematik samt masterprogrammen Engineering Physics, Nuclear Energy Engineering, Mathematics, Applied and Computational Mathematics och Computer Simulations in Science and Engineering.

Fria- Fria SektionenRedigera

En sektion för alla studenter som inte tillhör ett specifikt program.

I - Sektionen för Industriell ekonomiRedigera

I
Grundades1991
SektionslokalIstället
Webbplatsiare.nu

Kongliga sektionen för industriell ekonomi benämns vardagligen I-sektionen och organiserar studenter på civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi och masterprogrammet Industriell ekonomi och organisation.

IN - Sektionen för Informations- och NanoteknikRedigera

IN
Grundades2000
SektionslokalKistan 2.0
Webbplatsinsektionen.se

IN-sektionen, bildades i december 2008 genom sammanslagning av sektionerna för Informationsteknik respektive Mikroelektronik. I maj 2009 anslöts Ingenjörssektionen Kista, och sedan dess samlar sektionen alla teknologer i Kista.[7]

Sektionen är värd för Kista Arbetsmarknadsdag[8]

IsB - Ingenjörssektionen ByggRedigera

IsB
SektionslokalByggeriet

Ingenjörssektionen Bygg organiserar studenter för högskoleingenjörsprogrammen i byggteknik. Ingenjörssektionen Bygg uppstod då programmet flyttade från Haninge till Valhallavägen under våren 2016.

IsF - Ingenjörssektionen FlemingsbergRedigera

IsF
Grundades2016
SektionslokalRudan
Webbplatsisflemingsberg.com

Ingenjörssektionen Flemingsberg är en sammansättning av studerande vid högskoleingenjörsprogrammen i medicinsk teknik, elektroteknik och datateknik vid KTH Campus Flemingsberg. Ingenjörssektionen Flemingsberg uppstod då högskoleingenjörsprogrammen i elektroteknik och datateknik flyttade från Haninge till Flemingsberg under våren 2016.

TT - Telge TeknologsektionRedigera

TT
Grundades1989
SektionslokalSneQuan
Webbplatstt-sektionen.se

Telge Teknologsektion. Studerande vid KTH Södertälje. Innefattar bland annat Högskoleingenjörer i maskinteknik och Civilingenjörer i industriell produktion och hållbarhet.[5]

K - Kongliga KemisektionenRedigera

K
Grundades1910
SektionslokalDragskåpet
Webbplatskongligkemi.com

Kemisektionen är en sammansättning av studerande vid programmet teknisk kemi, bioteknikprogrammet, högskoleingenjörsprogrammet i kemiteknik, samt masterprogrammen i kemi, kemiteknik och bioteknik.[5]

De första kårsektionerna grundades 1910 och ”sektionen för kemisk teknologi” var en av dem. Vid KTH:s hundraårsjubileum 1927 togs ett beslut om att kåren skulle ha en fanborg.

Kemisektionens sektionslokal heter Dragskåpet och ligger på Teknikringen 36B.

M - Kungliga MaskinsektionenRedigera

M
Grundades1910
SektionslokalSmörjkammaren
Webbplatsmaskinsektionen.se

Maskinsektionen är en av de sju ursprungliga sektionerna vid THS. Medlemmarna studerar på något av civilingenjörsprogrammen Maskinteknik eller Design och produktframtagning. Maskinsektionen är idag den största sektionen sett till antal medlemmar inom THS.

Maskinsektionen har ett flertal gånger delats upp då nya utbildningsinriktningar har startats. Exempel på sektioner inom THS som tidigare varit en del av Maskinsektionen är Sektionen för industriell ekonomi, Flygsektionen och Sektionen för Medieteknik.

Inom Maskinsektionen finns ett flertal föreningar, bland annat spexet Jubelspexet och studentorkestern Osquar Mutter.

MiT - Sektionen för Medicinsk TeknikRedigera

MiT
Grundades2008
SektionslokalTolvan
Webbplatsmit-kth.se

Sektionen för Medicinsk Teknik är för studenter som läser medicinsk teknik på KTH. Sektionen startades december 2008 och har sitt säte vid KTH:s campus i Flemingsberg och Valhallavägen. Våren 2013 bytte sektionen namn från Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik till Sektionen för Medicinsk Teknik, då informatikprogrammet inte längre existerar.

MiT delar sektionslokal med Konglig Elektrosektionen.

Media - Sektionen för MedieteknikRedigera

Media
Grundades2000
SektionslokalMETA
Webbplatsmedieteknik.com

Sektionen för Medieteknik är en sammansättning av studerande vid Medieteknikprogrammen och masterprogram i människadatorinteraktion.[5] Den delar sektionslokal med Konglig Datasektionen.

OPEN - Öppen ingångRedigera

OPEN
Grundades2010
SektionslokalHardox
Webbplatsopensektionen.se

Sektionen för Öppen Ingång är även känd som OPEN. Teknologerna är endast medlemmar det år de studerar på öppen ingång innan de transfereras till sina nya sektioner. Programmet grundades 2003 och sektionen grundades 2010.

S - Konglig SamhällsbyggnadssektionRedigera

S
Grundades2002
SektionslokaloaSen
Webbplatss-sektionen

Konglig Samhällsbyggnadssektion härstammar från en av de ursprungliga sju sektionerna, Konglig Sektion för Väg- och Vattenbyggnadskonst(1910) och Lantmäterisektion(1933). Sektionen grundades 2002 genom en sammanslagning av de tidigare sektionerna men har fortfarande starka anor och traditioner bundna till de tidigare sektionerna V och L. Bland sektionsföreningarna finns spexet KVSIF[9] och klubbmästeriet QBM[10]. Den första kullen Samhällsbyggare började på KTH 2003.

Sektionens lokal heter oaSen och ligger på Brinellvägen 1 i L-huset. Sektionen innefattar utöver Samhällsbyggnadsprogrammet (S) även kandidatprogrammen Fastighet och Finans (FoF) och Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling (FumFf)[11].

T - FlygsektionenRedigera

T
Grundades1969
SektionslokalT-centralen
Webbplatsflygsektionen.se

Kongliga Flygsektionen samlar alla som studerar på civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik och kandidatprogrammet "Simuleringsteknik och virtuell design". Flygsektionen förkortas ofta Flyg och dess medlemmar benämns som flygare.

Flygsektionens symbol, det bevingade skrovet grundar sig i sammanslagningen mellan de tidigare skepps- och flygsektionerna.

W - Sektionen för Energi och miljöRedigera

W
Grundades2011
SektionslokalGråttan
Webbplatsw-sektionen.se

Sektionen för Energi och miljö består av studenter som läser Civilingenjörsprogrammet i Energi och miljö samt masterprogrammet i Teknik och Hållbar Utveckling. Civilingenjörsprogrammet startades hösten 2010 och sektionen startades April 2011. W-Sektionen delar sektionslokalen Gråttan med CL-Sektionen.

KulturverksamhetRedigera

KulturföreningarRedigera

 
Kårspexets jubileumsföreställning 2007 på Södra teatern.

Sedan gammalt finns det tre kårföreningar som har en särställning inom kåren. Dessa listas nedan och benämns tillsammans THS kulturverksamhet.

EvenemangRedigera

Andra organ och föreningarRedigera

THS ArmadaRedigera

THS Armada är kårens gemensamma arbetsmarknadsdagar. Under två dagar arrangeras, i november varje år, en arbetsmarknadsmässa där fler än 170 företag bjuds in att presentera sig för KTH:s studenter. Strax innan mässdagarna äger även en rad evenemang rum i syfte att öka möjligheterna för studenterna och företagen att mötas i mer varierade former. THS Armada har arrangerats sedan 1981.

SpeqtrumRedigera

Speqtrum (förut Gaytek) organiserar HBTQ-personer (främst studenter) på KTH. Gaytek har bland annat ordnat KTH:s närvaro på Stockholm Pride och har en traditionsenlig picknick under mottagningen.

NKMRedigera

Nymble Klubbmästeri är programgruppens festfixare och ansvarar för tentapubarna, nattklubbarna och veckopubarna på Nymble samt ett antal övriga arrangemang.

Platoon DJ:sRedigera

Platoon DJ:s är studentkårens DJ-förening, grundad 1988. Den består av teknologer och tidigare studenter som delar ett starkt intresse för musik. Platoon DJ:s spelar regelbundet på KTH, men även ute på stan, på bröllop, företagsfester och andra arrangemang.

RN EventteknikRedigera

RN Eventteknik är nämnden inom THS som är ansvarig för ljud- och ljustekniken som finns i kårhuset Nymble. RN jobbar även på event utanför kåren men huvudsakligen på campus men även på andra platser. RN Eventteknik kommer ursprungligen från Radionämnden som grundades 1930 när kåren skulle införskaffa en radioapparat[17].

Ordförande vid Tekniska Högskolans studentkårRedigera

Ordförande för Tekniska Högskolans Studentkår i urval:

 • 1969 Kerstin Niblaeus
 • 1970 Inga Kinell
 • 1971 Bo Corneer
 • 1972 Jan Martin
 • 1973 Mats Eckered
 • 1974 Christer Nordin
 • 1976 Sture Wallander
 • 1977 Karl Lyth
 • 1978 Lars Nilsson
 • 1979 Eva Samuelsson
 • 1980 Fredrik Fleetwood
 • 1981 Dag Waldenström
 • 1982 Anne Lidgard
 • 1983 Jonas Mattesson
 • 1984 Anni Sivertsson
 • 1985 Torkel Elgh
 • 1986 Jonas Ahlstrand
 • 1987 Henrik Blomgren
 • 1988 Micael Blume
 • 1989 Annette Gunnarsson
 • 1990 Gunnar Wormbs
 • 1991 Karin Nordell
 • 1992 Björn Fransson
 • 1993/1994 Ulrika Lundeberg
 • 1995/1996 Linn Plogéus
 • 1996/1997 Patrik Lindelöv
 • 1997/1998 Caroline Bergh von Linde
 • 1998/1999 Folke Anger
 • 1999/2000 Håkan Löfgren

ReferenserRedigera

Fotnoter
 1. ^ THS officiella webbplats
 2. ^ ”THS Historia”. THS. http://ths.kth.se/om-ths/historia-och-organisation/. Läst 29 september 2012. 
 3. ^ Osqledaren blickar tillbaka - THS 100 år
 4. ^ ”THS Student Union at KTH”. Föreningar och Sektioner. https://ths.kth.se/sv/list/. Läst 9 november 2020. 
 5. ^ [a b c d e f] THS Reglemente fr.o.m. 2010-07-01
 6. ^ CLs stadgar[död länk]
 7. ^ ”IN-sektionens historia”. Arkiverad från originalet den 17 september 2009. https://web.archive.org/web/20090917065953/http://insektionen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=58. Läst 9 oktober 2009. 
 8. ^ ”Statistik från Sveriges IT-arbetsmarknadsdagar”. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100811150017/http://www.ictcontact.se/kam/about/KAM_statistik.pdf. Läst 10 maj 2009. 
 9. ^ ”Om KVSIF | KVSIF”. kvsif.se. http://kvsif.se/om-kvsif/. Läst 16 januari 2017. 
 10. ^ ”QBM – Samhällsbyggnadssektionen”. s-sektionen.se. Arkiverad från originalet den 23 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161023133533/http://s-sektionen.se/foreningar/qbm/. Läst 16 januari 2017. 
 11. ^ ”Utbildningar – Samhällsbyggnadssektionen”. s-sektionen.se. Arkiverad från originalet den 1 april 2017. https://web.archive.org/web/20170401224921/http://s-sektionen.se/about/utbildningar/. Läst 16 januari 2017. 
 12. ^ Pressmeddelande: Norra Europas största studentarrangemang nu tillbaka i Stockholm[död länk]
 13. ^ [a b] ”Sångartäfvlan”. Konglig Samhällsbyggnadssektion. 26 mars 2001. Arkiverad från originalet den 16 april 2004. https://web.archive.org/web/20040416120611/http://www.s.kth.se/staff/lsqling/sangartaflan.html. 
 14. ^ ”THS 111 år” (PPT). 30 januari 2013. sid. 33. http://www.ths.kth.se/wp-content/uploads/2013/01/THS-111-år.ppsx. 
 15. ^ [a b c d] ”PM för Sångarfäfvlan mellan sektionerna inom THS” (PDF). IN-sektionen. 1 december 2004. Arkiverad från originalet den 5 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160305083050/http://www.insektionen.se/wp-content/uploads/2013/10/PM_S%C3%A5ngart%C3%A4fvlan.pdf. Läst 28 maj 2021. 
 16. ^ Gudmundson, Peter (2 februari 2009). ”Positivt bokslut och EIT-aktiviteter”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2014. https://web.archive.org/web/20140222201537/http://www.kth.se/blogs/rektor/2009/02/positivt-bokslut-och-eit-aktiviteter/. 
 17. ^ Påhlman, Suzanne (2002). Osqulda och Osquar 1902-2002. Stockholm: Tekniska Högskolans Studentkår. sid. 221 
Tryckta källor

Externa länkarRedigera