Tegnérsplatsen är en 1853 invigd plats i centrala Lund, söder om AF-borgen och invid parken Lundagård.

Tegnérstatyn

På Tegnérsplatsen står en staty över Esaias Tegnér av Carl Gustaf Qvarnström.