Tegelornamentik ger rika möjligheter till variation i en byggnads dekoration. Teglens färg, form och storlek kan variera, liksom murförband och dekorativa specialtekniker som gör det möjligt att använda murytan som en abstrakt bildkomposition.

I Uppland utvecklades en rik och särpräglad tegelornamentik under medeltiden. De flesta medeltida kyrkor i området är murade av gråsten och där tegel använts är det huvudsakligen i de lager som syns, som ornament i portaler och gavelrösten, eller som skalmurar på insida och utsida.

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  • Boëthius, Gerda, De tegelornerade gråstenskyrkorna i norra Svealand: ett bidrag till kännedomen om stilströmningarna under den yngre medeltiden. Stockholm 1921.
  • SAOB: "Tegelornamentik"