Uppsala teknolog- och naturvetarkår

(Omdirigerad från Techna)

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) är sedan den 1 januari 2014 studentkår för studenterteknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. UTN hade i december 2023 cirka 5500 medlemmar. UTN:s syfte är att tillvarata, främja och bevaka studenternas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Därutöver har kåren i uppgift att tillhandahålla sociala aktiviteter för sina medlemmar samt att verka för ett gott kamratskap studenterna emellan.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN)
                 
LärosäteUppsala universitet
OrtUppsala, Sverige
KårordförandeTim Nedergård
Antal medlemmar5 489
Bildad2002
ValsystemKårfullmäktige av sektionsvalda ledamöter
KårtidningTechna
Medlem iReftec,

Sveriges Förenade Studentkårer,

Uppsala universitets förenade studentkårer
Webbplatswww.utn.se

Det mest kända evenemanget som UTN anordnar är Forsränningensista april.

Historik redigera

UTN bildades 2 februari 2002 genom en sammanslagning av Uppsala teknologkår (UTK) och Föreningen Uppsala naturvetare (FUN).

Uppsala teknologkår hade rötter i Föreningen Uppsala tekniska fysiker (förkortat FUTF), senare FUTF Uppsala teknologförening, bildat 1967. Det var en förening för alla som studerade teknik vid Uppsala universitet. Föreningen Uppsala naturvetare var ett samarbetsorgan för studieråden vid den naturvetenskapliga linjen samt datavetarprogrammet. Den första naturvetenskapliga studentföreningen bildades redan i mitten på 1800-talet.

Många av kårens sociala evenemang har sina rötter hos Uppsala teknologkår (FUTF före 1995) och Föreningen Uppsala Naturvetare. Första Forsränningen i Uppsala och Teknolognollningen grundades av FUTF på 70-talet och Naturvetarbalen på Uppsala slott anordnades första gången 1983 av Föreningen Uppsala Naturvetare. 1997 flyttade Uppsala teknologkår in i hus 73 på Polacksbacken, som fick namnet Uthgård och därmed blev UTK:s kårhus. När UTN bildades 2002 blev detta nya organisationens kårhus.[1]

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige beslutade den 27 oktober 2009 att föreningen skulle arbeta för att bli en formell studentkår vid det teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Efter förhandlingar med den dåvarande studentkåren för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Uppsala studentkår, fattade föreningarna under våren 2012 beslut att det skulle hållas en omröstning om Uppsala teknolog- och naturvetarkår eller Uppsala studentkår skulle vara studentkår för den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Omröstningen hölls i november 2012. UTN fick 78 % (2315) av rösterna, Uppsala studentkår fick 12 % (357) av rösterna och återstående 10 % (295) röstade blankt. Valdeltagandet var 40 % (2967) av de röstberättigade.[2]

Organisationerna var dock inte överens om hur resultatet skulle tolkas, och båda organisationerna ansökte därför om status som formell studentkår.[3] Uppsala universitet styrelse (konsistoriet) beslutade den 20 februari 2013 att UTN skulle bli formell studentkår från och med 1 juli 2013.[4] Beslutet överklagades av Uppsala studentkår, som fick rätt i överklagandenämnden för högskolan då betydligt fler studenter vid fakulteten var medlemmar i Uppsala studentkår än i UTN.[5]

Efter maktskifte inom Uppsala studentkår efter kårvalet under våren 2013 beslutade dock Uppsala studentkår att avsäga sig kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet (undantaget studenter vid Campus Gotland), vilket öppnade för UTN att åter igen ansöka om kårstatus.[6] Konsistoriet beslutade den 11 december 2013 att UTN blir en av de då fyra formella studentkårer vid Uppsala universitet från och med 1 januari 2014.[7] Numera finns det sex formella studentkårer efter att Juridiska föreningen i Uppsala och Uppsalaekonomerna beviljats kårstatus 2016.

Kårhuset Uthgård redigera

Uthgård är beläget på Polacksbacken (närmare bestämt hus 73) och fungerar som kårens eget hus. Kårhuset erbjuder studieplatser, ett studentdrivet café samt en shop där man kan köpa studentikosa prylar och profilprodukter av olika slag. På ovanvåningen ligger kontoret där kårens heltidsarvoderade har sin arbetsplats.[8] Uthgård används som festlokal och huserar både storkök och bar. Det finns även möjlighet för externa parter att hyra Uthgårds faciliteter för olika typer av evenemang, såsom disputationsfester eller bröllop.[9]

Sektioner redigera

UTN har en federal struktur och består av 20 sektioner. Dessa fungerar även som valkretsar. En sektion företräder i regel ett eller flera program samt fristående studenter inom området. För varje sektion finns en fristående förening som ansvarar för att tillvarata intresset från studenterna som tillhör sektionen. Föreningen ska förrätta val till kårens fullmäktige och valberedning som välja vissa studentrepresentanter. Vilka organisationer som är sektionsföreningar samt deras uppdrag beslutas av fullmäktige. Sektionsföreningarna har i övrigt fristående förvaltning med egen ekonomi och styrelse samt egna stadgar.[10]

Sektion Ansvarig förening Sektionsklädsel
BAS Intresseorganisationen för Natur-Tekniskt Basår / Bastermin (INTeB) -
BIO Biologiska ämnesrådet (BÄR) Grön overall
DV Uppsala datavetare (UD) Röd overall
ES Föreningen energisystemteknologerna (FET) Turkos overall
E Uppsala Studentförening Elektroteknik Rosa overall
F Föreningen Uppsala tekniska fysiker (FUTF) Gul overall
H Uppsala ingenjörsförening Mörkblå overall
I I-Sektionen Orange overall
IT Föreningen IT-Sektionen Vinröd overall
K K-sektionen[11] Mörkgrön overall
NVF Fysikums kamratförening (Fyskam) Marinblå labbrock
NVG Geovetenskapliga rådet för Uppsalas studenter (GRUS) Khaki overall
NVK Intresseföreningen Uppsala akademiska kemister (IUPAK) Vinröd labbrock
NVL Lärarnas naturvetenskapliga förening (LärNat) Lila labbrock
NVM Möbius Svart morgonrock
Q Qube Lila overall
STS Studentföreningen för STS-sektionen (SSTSS) Svart overall
TNDR Teknisk- naturvetenskapliga doktorandrådet Ljusturkos overall
W We are W-Engineers (WAWE) Ljusblå overall
X Sfinx Limegrön overall

Kårfullmäktige redigera

Fullmäktige är kårens högst beslutande organ och består av 33 ledamöter. Fullmäktige består av minst en och ibland flera ledamöter från varje sektion. Mandatfördelningen för kommande kalenderår fastställs i början av november föregående år. Samtliga sektioner har ett garanterat mandat och de övriga 13 mandaten fördelas med hjälp av D'Hondts metod. Sektionsföreningarna ansvarar för att förrätta valen av fullmäktigeledamöter som tilldelats deras sektion samt rapportera in valet. Samtliga medlemmar i sektionen ska ha rätt att avlägga sin röst i valet och själv kunna kandidera till detta val.

Styrelse och heltidsarvoderade[12] redigera

Kårens styrelse och ledningsgrupp jobbar med frågor som rör hela organisationen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fem ledamöter som gör sitt styrelsearbete vid sidan av sina studier. Ledningsgruppen består av 11 studenter som tagit studieuppehåll för att ansvara för det dagliga arbetet på kåren. [13]

Post Ansvarsområde
Ordförande För kårens talan mot externa parter och leder styrelsens arbete.
Vice ordförande Ekonomiskt ansvar för organisationen och leder styrelsens arbete.
Informationsansvarig Marknadsföring, sociala medier och kommunikationskanaler.
Studiebevakare med utbildningsansvar - teknik Bevakning av studierna på högskole- och civilingenjörsprogram.
Studiebevakare med utbildningsansvar - natur Bevakning av studierna på naturvetenskapliga program.
Studiebevakare med utbildningsansvar - forskarutbildning och samverkan Bevakning av studierna på forskarnivå (doktorander) samt nationella och internationella utbildningsfrågor
Studiebevakare med studiesocialt ansvar Studiesociala och arbetsmiljöfrågor.
Näringslivsansvarig Kontakt med näringslivet och företag.
Klubbmästare Uthyrningar, pubar och förvaltning av kårhuset.
Projektledare för Utnarm Projektledare för arbetsmarknads- och karriärmässan Utnarm.
Internationellt ansvarig Internationalisering samt projektledare för mottagningen av master- och utbytesstudenter.

Forsränningen redigera

Varje Valborgsmässoafton arrangerar UTN en forsränning i Fyrisån. Forsränningen har genomförts av UTN och dess föregångare sedan 1975, och är ett av Sveriges största studentevenemang med cirka 120 ekipage och lite drygt 450 deltagare.

Arbetsmarknadsmässan Utnarm redigera

Kårens årliga arbetsmarknadsmässa Utnarm äger rum under första torsdagen i november på Polacksbacken i Uppsala och föregås av två eventveckor. Utnarm lockar drygt 100 företag som får möjlighet att marknadsföra sig mot studenter från Uppsala universitet och framförallt teknisk- och naturvetenskapliga fakulteten.

Inspektorer redigera

Presidier genom tiderna redigera

Ordförande Vice ordförande
Verksamhetsår Namn Sektion Namn Sektion
2023/2024 Tim Nedergård W-sektionen Maja Eneström ES-sektionen
2022/2023 Emmy Sköld BIO-sektionen Emil Skytt F-sektionen
2021/2022 Anna Ivert X-sektionen Richard Robertsson ES-sektionen
2020/2021 Anna Ivert X-sektionen Måns Bengtson F-sektionen
2019/2020 Petter Elgh K-sektionen Fredrik Örn F-sektionen
2018/2019 Andreas Gustavsson NVG-sektionen Max Mesch F-sektionen
2017/2018 Sanne Rönning BIO-sektionen Emanuel Eriksson Q-sektionen
2016/2017 Rozbe Bzorgi W-sektionen Daniel Ahlsén NVM-sektionen
2015/2016 Malin Eriksen Q-sektionen Caroline Lundström STS-sektionen
2014/2015 Emma Lindbjer W-sektionen Caroline Lundström STS-sektionen
2013/2014 Emma Lindbjer W-sektionen Elsa Härdelin
2012/2013 Liselott Karlsson W-sektionen Robert Högström
2011/2012 Johan Wikander X-sektionen Henrik Vallgren
2010/2011 Andréa Pålsson NVF-sektionen Jonna Holmgren
2009/2010 Ulrika Gohlin W-sektionen Sam Löthén
2008/2009 Erik Andersson STS-sektionen Svante Ekholm Lindahl
2007/2008 Henrik Bjugård Nyberg K-sektionen Cecilia Larsson
2006/2007 Erik Carlsson / Henrik Bjugård Nyberg NVK-/K-sektionen Klas-Herman Lundgren
2005/2006 Ken Lindberg-Lindvet IT-sektionen Johan Lindvet
2004/2005 Fredrik Johansson X-sektionen Olle Carnevale
2003/2004 Elisabeth Wising Christian Mille
2002/2003 Karolina Brändström Sandra Hansson
2001/2002 Erik Engwall F-sektionen Karin Berggren Bremdal

Se även redigera

Referenser redigera

 1. ^ Daniel Ahlsén (2018). Marika Ljungberg. red. ”En historia om studenter”. Techna (Uppsala) (1, 2018). 
 2. ^ ”Jubel hos UTN”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20121119-jubel-hos-utn. Läst 13 juli 2017. 
 3. ^ ”US överklagar kårstatusbeslut”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20130307-us-%C3%B6verklagar-k%C3%A5rstatusbeslut. Läst 13 juli 2017. 
 4. ^ ”UTN blir egen kår”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20130220-utn-blir-egen-k%C3%A5r. Läst 13 juli 2017. 
 5. ^ ”Beslut 2013-06-14 (reg.nr 25-242-13) - Överklagandenämnden för högskolan”. onh.se. Arkiverad från originalet den 24 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180224160833/https://www.onh.se/avgoranden/studentkarsarenden/studentkarsarenden/2013-06-14-beslut-2013-06-14-reg.nr-25-242-13.html. Läst 13 juli 2017. 
 6. ^ ”US avsäger sig kårstatus”. Ergo. http://www.ergo.nu/nyheter/20130917-us-avs%C3%A4ger-sig-k%C3%A5rstatus. Läst 13 juli 2017. 
 7. ^ Andra gången gillt: UTN blir kår, publicerad 2013-12-11
 8. ^ ”Uthgård - Uppsala Union of Engineering and Science Students”. utn.se. https://utn.se/about-union/uthg%C3%A5rd/. Läst 21 februari 2023. 
 9. ^ ”Uthgård”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 17 maj 2018. https://web.archive.org/web/20180517223608/https://www.utn.se/sv/om-karen/uthgard. Läst 17 maj 2018. 
 10. ^ ”Sektionsföreningar”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 15 april 2016. https://web.archive.org/web/20160415012412/https://www.utn.se/sv/om-karen/sektionsforeningar. Läst 26 mars 2016. 
 11. ^ ”Sektioner - Uppsala Union of Engineering and Science Students”. www.utn.se. https://www.utn.se/about-union/sections/. Läst 6 maj 2021. 
 12. ^ ”Ledningsgrupp och Styrelse”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 15 april 2016. https://web.archive.org/web/20160415020643/https://www.utn.se/sv/om-karen/organisation/ledningsgrupp-styrelse. Läst 26 mars 2016. 
 13. ^ ”Ledningsgrupp och Styrelse”. Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Arkiverad från originalet den 3 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190503093619/https://www.utn.se/sv/om-karen/organisation/ledningsgrupp-styrelse. Läst 5 juni 2018. 

Externa länkar redigera