Tautolog implikation är inom logiken en tautologi, där huvudoperationen är en materiell implikation. En formel F sägs tautologt implicera formeln G, om och endast om implikationen FG är en tautologi.

I ett formellt system sägs en slutsats vara en syntaktisk konsekvens av ett antal premisser, om och endast om den tautologt impliceras av dessa. Slutsatsen S, sägs följa av premisserna P1 ... Pnkonjunktionen av dessa tautologt implicerar slutsatsen, vilket med symboler kan uttryckas som:

Se även redigera

Källor redigera

  • Geoffrey Hunter, Metalogic. An Introduction to the Metatheory of Standard First-order Logic, MacMillan, London 1971.
  • Göran Hermeren, Logik, Studentlitteratur, Lund 1967.