För bordstablett, se bordsunderlägg.

Tablett, vardaglig kallat piller, är en vanligt förekommande farmaceutisk beredningsform avsedd att intas peroralt (intag via munnen). Tabletter innehåller vanligen en eller flera aktiva substanser samt bindemedel (vanligen laktos), sprängmedel och smörjmedel (till exempel magnesiumstearat).

Tabletter
Utrustning för pillertillverkning, Livets museum, Lund. Pillerbräda med pillerkam, rotundifikator och rullbräde.

Tabletter tillverkas genom kompression i en tablettmaskin där ett pulver eller granulat trycks samman av två stansar. Stansarna kan vara försedda med delningsskåra eller märkning av olika slag.

För att underlätta nedsväljning eller skydda känsliga substanser kan tabletten täckas av ett skyddande lager.

Namnet "piller" för snarare tanken till äldre tiders pillertrillande, när läkemedel och hjälpämnen bakades ihop till en deg som rullades (trillades) till runda piller. En bra apotekare (pillertrillare) kunde trilla piller som höll en ganska god precision, men det var vanligt att halten aktiv substans varierade mellan pillren.

Modifierad frisättningRedigera

Genom att dragera tabletten eller granulatet med ett magsyretåligt lager kan frisättningen modifieras så att den aktiva substansen tar sig förbi magen oskadd. Det finns även metoder för att förlänga frisättningen från tabletten och därmed förlänga effekten.

Exempel på andra beredningsformerRedigera