TNT-ekvivalent

mått för energimängd vid explosioner
Uppslagsorden ”Megaton” och ”Kiloton” leder hit. För massaenheten, se Ton (enhet).

TNT-ekvivalent, alternativt trotylekvivalent, är ett mått för att kvantifiera energimängden som friges i explosioner, bland annat kärnvapenexplosioner. Energin räknas om till motsvarande massa trotyl (trinitrotoluen, TNT) utgående från den energimängd som typiskt frigörs vid detonation av trotylen. Ett ton TNT är i dessa sammanhang en energienhet likvärdig med 4,184 gigajoule (4,184 × 109 J).[1][2] Ofta förekommer enheterna kiloton TNT och megaton TNT som är ett tusen respektive en miljon gånger större, 4,184 terajoule (4,184 × 1012 J) respektive 4,184 petajoule (4,184 × 1015 J).

Trotyl kom att användas som referens för energifrigörelsen i kärnvapenexplosionen eftersom det är ett vanligt sprängämne, även i militära sammanhang. Det är däremot inte det energirikaste explosivämnet av de vanligen förekommande. Dynamit, som baseras på nitroglycerin, har cirka 60 % högre energifrigörelse.

Senare har TNT-ekvivalenter även använts för att beskriva energifrigörelsen i andra destruktiva händelser, så som asteroidnedslag.

Multiplar av ton TNT Symbol Multiplar av gram TNT Symbol Energi
mikroton TNT μt gram TNT g 4,184 × 103 J
milliton TNT mt kilogram TNT kg 4,184 × 106 J
ton TNT t megagram TNT Mg 4,184 × 109 J
kiloton TNT kt gigagram TNT Gg 4,184 × 1012 J
megaton TNT Mt teragram TNT Tg 4,184 × 1015 J
gigaton TNT Gt petagram TNT Pg 4,184 × 1018 J

KällorRedigera

  • Denna artikeln bygger på «TNT ekvivalent» från Wikipedia på nynorska, den 3. december 2016.

NoterRedigera

  1. ^ Kiloton i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 8 augusti 2017.
  2. ^ Megaton i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 8 augusti 2017.