Tetrahydrogastrinon

(Omdirigerad från THG)

THG är en anabol steroid har använts som dopningspreparat. THG är förkortning för Tetrahydrogastrinon. THG framställdes av BALCO-laboratoriet i USA.

Strukturformel för Tetrahydrogastrinon.