Teckenkommunikation

(Omdirigerad från TAKK)

Teckenkommunikation, Tecken som AKK, TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), Tecken som stöd (TSS), Tecken till tal (TTT), är alla benämningar för att använda tecken som ett komplement till talet. Man använder sig av tecken vanligen hämtade från dövas teckenspråk för att underlätta och utveckla kommunikation för personer med språkstörning, funktionsnedsättning eller med andra svårigheter att uttrycka sig med talat språk. Tecken används i olika grad beroende av typen av tal- eller språkstörning - allt från enstaka tecken till tecknandet av hela meningar. Personer som använder teckenkommunikation är hörande.