Tätortsgrad är ett begrepp inom statistiken som används i Finland och Sverige för att visa den andel av befolkningen inom ett visst område, till exempel en kommun, som bor i tätorter. I Finland publiceras tätortsgraden med en decimal och i Sverige utan decimaler.

FinlandRedigera

I Finland hade 31 december 2015 två kommuner 100 i tätortsgrad. De fem kommuner med högst tätortsgrad var följande:

Tio kommuner (varav alla i Åland förutom Luhango) hade 0 i tätortsgrad:

SverigeRedigera

I Sverige hade 31 december 2015 nio kommuner 100 i tätortsgrad, alla ligger i Stockholms län:

De fem kommuner med lägst tätortsgrad var följande:

KällorRedigera