Swedish Match

svensk tillverkare av tändstickor och snus 1917-
(Omdirigerad från Tändsticksbolaget)

Swedish Match AB, ursprungligen Svenska Tobaks AB (STA) och Svenska Tändsticks AB (STAB), är ett svenskt industriföretag med inriktning mot tobaksprodukter (snus, cigarrer, nikotinportioner och tuggtobak), tändstickor och tändare. Företaget säljer även rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare. Koncernen har ungefär 7 523 anställda (2021) i elva länder och produkterna säljs i mer än 100 länder.[3][4][5][6]

Swedish Match AB
Logotype Swedish Match.gif
Produktionsanläggning Swedish Match KUB arkitekter natt.jpg
Swedish Matchs produktionsanläggning i Kungälv.
Org.nr556015-0756
TypPrivat aktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerConny Karlsson
Styrelseordförande
Lars Dahlgren
VD
BranschTobak
ProdukterCigarrer Snus Tuggtobak Tändare Tändstickor Nikotinportioner
Antal anställda~7 536 (2022)
Historik
Grundat1915[1]
GrundareIvar Kreuger
Bildat avSvenska Tändsticks AB
Jönköpings Tändsticksfabrik[1]
Svenska Tobaksmonopolet [1]
Uppköpt avPhilip Morris International (2022)
Ekonomi
Omsättning 22,426 miljarder SEK
Rörelseresultat 8,406 miljarder SEK
Vinst efter skatt 6,488 miljarder SEK
Tillgångar 23,962 miljarder SEK
Eget kapital –2,113 miljarder SEK
Struktur
ModerbolagPhilip Morris International
Övrigt
WebbplatsSwedishMatch.com
FotnoterStatistik från 2022 års bokslut.[2]
Tändstickspalatsets fasad mot öst sedd från den numera igenbyggda ”De Geerska parterren”, 1930-tal.
Tändstickspalatsets sessionssal med Assar Gabrielsson på ordförandeplatsen efter Kreugerkraschen, 1930-tal.
Swedish Matchs kontor i gamla fabriken, Tobaksmonopolets byggnad, Södermalm

Under 2021 hade Swedish Match 18,5 miljarder kronor i nettoomsättning och redovisade ett rörelseresultatet för sina produktområden på 8,2 miljarder kronor. Rökfria produkter, såsom svenskt och amerikanskt snus stod för 67 procent av nettoomsättningen och 74 procent av rörelseresultatet. Swedish Match-aktien var sedan 1996 noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien handlades även på Cboe och London Stock Exchange.[7][8][3] Företaget köptes upp av Philip Morris International under 2022 och avnoterades från Stockholmsbörsen med sista handelsdag den 30 december 2022.[9][10]

Historik

redigera

Swedish Match har sitt ursprung i två företag: det statsägda Svenska Tobaksmonopolet, som bildades 1915, och Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB), som grundades 1917.[1][11][12]

AB Svenska Tobaksmonopolet

redigera

År 1915 grundade svenska staten bolaget AB Svenska Tobaksmonopolet och förstatligade alla svenska tobaksfabriker med syfte att finansiera försvaret och svenska folkets pensionskassa.[1][13][14]

Under 1960-talet avskaffades tobaksmonopolet (import-, försäljnings- och tillverkningsmonopol) i Sverige. Svenska Tobaksmonopolet ombildades då till det statsägda aktiebolaget Svenska Tobaks AB.[1][14][13]

År 1971 överfördes tobakskoncernen till Statsföretag AB som under 1984 bytte namn till Procordia och börsnoterades 1989. Volvo förvärvade en andel i Procordia under 1990 och blev Procordias huvudägare tillsammans med den svenska staten.[1][14][15][16][12][17]

Mellan 1968 och 1989 köptes det holländska cigarrföretaget Elisabeth Bas/La Paz (EBAS), den amerikanska tuggtobaktillverkaren The Pinkerton Tobacco Company och holländska cigarrtillverkaren Willem II för att internationalisera verksamheten.[1]

År 1992 förvärvade Procordia tändsticks- och tändarverksamheten Swedish Match.[1][11][17][18][14][16]

Svenska Tändsticks AB (STAB)

redigera

År 1917 grundade Ivar Kreuger Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB). STAB var en sammanslagning av AB Svenska Förenade Tändsticksfabriker och Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriks AB.[1][19][12] År 1918 noterades STAB på Stockholms Fondbörs.[1]

År 1930 hade bolaget 60 procent av världens hela tändsticksproduktion och var ägare till tändsticksföretag i 33 länder.[1][12][20]

Efter Ivar Kreugers död 1932 förändrades ägarstrukturen i STAB och ett antal fabriker utanför Sverige avvecklades. Under 1938 sjönk STAB:s andel av världsproduktionen av tändstickor till cirka 20 procent.[1][12]

När marknaden för tändstickor försämrades under 50-talet, sökte STAB nya verksamhetsområden och förvärvade ett 50-tal företag mellan 1968 och 1976.[1]

År 1980 bytte Svenska Tändsticks AB namn till Swedish Match.[1][21][12] År 1988 köptes företaget upp av Stora AB och såldes två år senare till Nederlight.[22][23][24][1] 1992 köpte Procordia-koncernen Swedish Match.[1][13][18][16][17]

Swedish Match AB

redigera

År 1992 förvärvade Procordia tändsticks- och tändarverksamheten Swedish Match och koncernen bytte namn till Swedish Match.[1][25] År 1994 förenades tobaks-, tändsticks- och tändarverksamheterna till en koncern och Volvo blev huvudägare. År 1996 börsnoterades Swedish Match på Stockholmsbörsen och Nasdaq.[1][25][11][17][12][16][13][26]

År 1999 beslutade Swedish Match att avveckla cigarettverksamheten och fokusera på rökfria tobaksprodukter, cigarrer, tändstickor och tändare. Cigarettillverkningen såldes till Austria Tabak.[27][1][28][29] Samma år ingick Swedish Match och tändsticksbolaget P.T Java Match Factory (Jamafac) ett samriskföretagsavtal för att stärka företagets ställning inom tändstickor och tändare i Sydostasien. Jamfac avyttrades under 2005 och har ett licensavtal med Swedish Match för att producera tändstickor samt distribuera Cricket-tändare i Indonesien.[30][31][32]

År 2009 ingick Swedish Match ett samarbete med Philip Morris International och bildade samriskföretaget SWPM International. Båda parter har en ägarandel om 50 procent.[33] År 2015 träffar bolagen en överenskommelse om att avsluta joint venture-samarbetet.[34][35][36][37][38]

År 2010 bildade Swedish Match och Scandinavian Tobacco Group (STG) ett nytt bolag med inriktning på cigarrer. Swedish Match tillförde hela sin cigarrverksamhet (med undantag av massmarknadscigarrer i USA) och piptobaksverksamhet till det nya bolaget. STG överförde i sin tur hela sin tobaksverksamhet. Det nya bolaget tog över namnet Scandinavian Tobacco Group. Swedish Match blev delägare med 49 procent i bolaget och återstående aktier ägs av Skandinavisk Holding A/S. Scandinavian Tobacco Group noterades på Nasdaq Köpenhamn under 2016 och Swedish Match sålde sitt aktieinnehav i bolaget året efter. Under 2017 och 2018 förvärvade bolaget två danskt privatägda bolag, V2Tobacco och Oliver Twist, samt ett privatägt svenskt företag lokaliserat i Romakloster på Gotland.[1][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53]

Verksamhet

redigera

Swedish Match säljer snus, amerikanskt snus (moist snuff), nikotinportioner, tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare.[54][5][6][3] Produkterna utvecklas, tillverkas, distribueras, marknadsförs och säljs via organisationens fyra affärsenheter.[55][25][56][57] Företaget säljer även rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare i Brasilien.[8][5]

 • Europe Division
 • US Division
 • Lights Division
 • SMD Logistics AB[3]

Europe Division

redigera

Division tillverkar koncernens rökfria tobaksprodukter (snus, nikotinportioner och tuggtobak). Den är också ansvarig för produktion, produktutveckling, marknadsföring och försäljning av rökfria produkter internationellt (förutom Nordamerika). Huvudkontoret ligger i Sverige.[55][58][56][57][3]

US Division

redigera

Den amerikanska divisionen marknadsför och säljer snus, moist snuff, nikotinportioner och tuggtobak i USA. Den marknadsför och ansvarar även för logistik av massmarknadscigarrer på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret ligger i USA.[55][58][56][3]

Lights Division

redigera

Divisionen tillverkar och marknadsför tändstickor, tändare och andra tändrelaterade produkter för marknader över hela världen. Den säljer även rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare. Huvudkontoret ligger i Sverige.[3]

SMD Logistics AB

redigera

Funktionen för distributionen, SMD Logistics AB distribuerar huvudsakligen tobaksprodukter till cirka 10 000 butiker på den svenska marknaden samt receptfria läkemedel till svensk handel. Huvudkontoret ligger i Sverige.[55][58][56][3]

Lokalisering 2021

redigera

Swedish Match har verksamhet i elva länder och tillverkar produkter i Brasilien, Danmark, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, Sverige och USA, i femton fabriker.[56][3]

Land Verksamhet Fabrik Antal anställda
Sverige Huvudkontor, produktionsläggningar, distribution och försäljningskontor Snus, nikotinportioner, tändstickor 1 352
USA Produktionsläggningar och försäljningskontor Amerikanskt snus, nikotinportioner, tuggtobak, cigarrer 1 300
Dominikanska republiken Produktionsläggningar Cigarrer 3 823
Brasilien Produktionsläggningar och försäljningskontor Tändare 476
Filippinerna Produktionsläggningar och försäljningskontor Tändare 265
Nederländerna Produktionsläggningar och försäljningskontor Tändare, tändrelaterade produkter 109
Norge Försäljningskontor Nej 49
Turkiet Försäljningskontor Nej 14
Belgien Public affairs-kontor Nej 2
Schweiz Treasury- och försäljningskontor Nej 12
Danmark Produktionsläggningar och försäljningskontor Chew bags, tobacco bits, snus 121

Produktion av tändstickor och tändare

redigera

Swedish Match tillverkar säkerhetständstickor i Sverige och Brasilien.[59] Den affärsenhet som producerar tändstickor i Sverige är Swedish Match Industries AB.[60] Tändstickorna görs i Vetlanda och i Vulcans tändsticksfabrik i Tidaholm, som började tillverka tändstickor på 1800-talet.[59][61]

95 procent av timmerkonsumtionen för tändstickor- och tändsticksaskproduktionen i Brasilien kommer från Swedish Matchs två egna plantager, som är del av brasilianska återplanteringsprojekt.

Swedish Match tillverkar tändare i Filippinerna, Nederländerna och Brasilien.

Personal, arbetsmiljö och säkerhet

redigera

Under 2021 hade Swedish Match ungefär 7 523 anställda, varav 37 procent kvinnor. Flest medarbetare fanns i USA, Sverige och Dominikanska republiken (86 procent).[8][55][3]

Marknad

redigera

Swedish Match säljer produkter i över 100 länder. De största marknaderna omsättningsmässigt är Skandinavien och USA. Snus, amerikanskt snus, nikotinportioner, cigarrer och tuggtobak står för merparten av Swedish Matchs försäljning och vinst. Under 2021 svarade de för 67 procent av omsättningen och 74 procent av rörelseresultatet.[8][25][3]

Snus och amerikanskt snus

redigera

Företagets viktigaste marknader för snus är Sverige och Norge och amerikanskt snus i USA där företaget säljer omkring 384 miljoner snusdosor per år, varav 253 miljoner dosor i Norden. Swedish Match är marknadsledare i Skandinavien och den tredje största aktören i USA. Under 2014 hade bolaget ett rörelseresultat för snus på 2,2 miljarder kronor.[8][62][63][64][3]

 • 12 procent av svenskarna snusar varje dag (av dem som är 16 år eller äldre) och andelen är högre bland män än kvinnor[65]
 • 9 procent av den norska befolkningen snusar dagligen (av dem som är 16-74 år) varav merparten är män[66][67]

Snus har testlanseras i Kanada, Ryssland, Israel och Malaysia via samriskföretaget SWPM International som Swedish Match äger 50 procent av (Philip Morris äger den andra halvan).[68][33] . Samarbetet med Philip Morris avslutades 2015.[34] I juli 2009 såldes verksamheten i Sydafrika, inklusive snusvarumärket Taxi.[39][33]

Cigarrer

redigera

Swedish Match säljer cigarrer i USA där det produceras cirka 8,7 miljarder cigarrer per år, exklusive kategorin ”little cigars”.[69] Swedish Match levererade 2 miljarder cigarrer under 2021 och hade 22 procents marknadsandelar.[8][55][3] Rörelseresultatet uppgick till omkring 1,9 miljard kronor.[8] Swedish Match har varit delägare i Scandinavian Tobacco Group (STG) som tillverkar mer än 50 procent av världens piptobak samt är världens största producent av cigarrer.[68][70][3] Swedish Matchs andel i Scandinavian Tobacco Group (STG) såldes 2017.[71]

Tuggtobak

redigera

Swedish Match säljer tuggtobak i USA och är marknadsledande med en volymandel på ungefär 40 procent (2021).[8][3] De tillverkar också tuggtobak åt konkurrenten National Tobacco. Därmed producerar Swedish Match ungefär två tredjedelar av all tuggtobak som säljs i USA.[68] Konsumtionen av tuggtobak minskar i USA och marknaden är beräknad till $275 miljoner (tillverkarnas försäljning).[68]

Tändstickor och tändare

redigera

Swedish Match tändstickor och tändare står för 7 procent av koncernens omsättning. De viktigaste marknaderna är Europa, Brasilien och Asien. Under 2021 tillverkade Swedish Match över 59 miljarder tändstickor och 325 miljoner tändare. De producerar och säljer tändarvarumärket Cricket samt tändsticksvarumärken som oftast är lokala t.ex. Solstickan i Sverige, Feudor i Frankrike och Fiat Lux i Brasilien.[8][3]

Varumärken

redigera

I tabellen nedan finns information om Swedish Matchs varumärken och marknadsandelar för 2021:[8][3]

Produkt Varumärke Huvudsakliga marknader Marknadsandelar Konkurrenter
Snus General, Ettan, Grov, Göteborgs Rapé, Catch Kronan,Kaliber, Nick & Johnny och The Lab Sverige
Norge
59 procent Imperial Tobacco, BAT, Japan Tobacco International
Nikotinportioner ZYN, VOLT, G.4, Swave Skandinavien och USA 15 procent I Skandinavien, 64 procent i USA Imperial Tobacco, BAT, Japan Tobacco International, Altria
Amerikanskt snus (moist snuff) Longhorn, Timber Wolf, General USA 9 procent Altria, BAT
Cigarrer White Owl, Garcia y Vega, Game by Garcia y Vega USA 22 procent Swisher, Altria, Imperial Tobacco
Tuggtobak Red Man USA 40 procent National Tobacco, Reynolds American, Swisher
Tändstickor Solstickan, Fiat Lux, Swan, Feudor, Redheads, Tres Estrellas Storbritannien, Skandinavien, Frankrike, Spanien, Australien, Brasilien Marknadsledare
Tändare Crickets Ryssland, Brasilien, Skandinavien, Storbritannien, Frankrike, Asien Marknadsledare under 2021 [55][3] Bic, Tokai, Flamagas

I Brasilien säljer Swedish Match rakhyvlar, batterier, lågenergilampor och tandpetare under varumärket Fiat Lux.

Snusvarumärken

redigera

General
General är det snusvarumärke som Swedish Match säljer mest av. Omkring 90 miljoner dosor säljs varje år i Sverige, Norge och USA. Snustillverkaren Johan A Boman skapade receptet 1866 och det tog honom fyra år innan han blev nöjd med det. Han använde de finaste delarna från tobaksplantan som sedan torkades i solljus, maldes för hand och lagrades en längre tid. Han blandade 22 sorters tobak och tillsatte bergamottolja. Bomans recept ligger till grund för General-produkterna som säljs av Swedish Match idag.[68][8][72][73]

Ettan
Ettan är Sveriges äldsta registrerade snus som fortfarande finns till försäljning. Det utvecklades av snusfabrikören Jacob Fredrik Ljunglöf 1822. Han tog fram en egen tillverkningsmetod där han pastöriserade snuset och tillverkade det på en vecka istället för att fermentera snuset under flera månader, vilket var dåtidens snusberedning. Ljunglöfs snus såldes som färskvara och han byggde upp ett nätverk av distributörer för att leverera färskt snus över hela Sverige. Ettan som Swedish Match producerar idag innehåller tobak, vatten och salt vilket är samma ingredienser som på 1800-talet.[74][75]

Göteborgs Rapé
Varumärket Göteborgs Rapé registrerades 1919 och har en historia daterad tillbaka till 1800-talet. Ordet rapé kommer från franskan och betyder rivet och härstammar från att den europeiska överklassen rev sin tobak med en rasp. Metoden har inget med hur detta snus framställdes under 1900-talet utan Rapé lades till i namnet för att positionera varumärket som exklusivt. Göteborgs Rapé var det första snus som kom i white portion i början av 1990-talet.[76][77]

Grov
Grovsnus är ett grovmalet snus som lanserades som varumärke 1872 av tobaksfabriken W:m Hellgren & Co.[78]

Catch
Catch är ett smaksatt snus som introducerades i Sverige 1984.[79]

Kronan
Kronan lanserades 2005 och säljs inom mellanprissegmentet.[80][81]

Röda Lacket
Röda Lacket är ett finkornigt snus som ursprungligen kommer från Petter Swartz snusfabrik i Norrköping och varumärket registrerades 1850.[82]

Tre Ankare
Tre Ankare introducerades 1977 och är Swedish Match första portionssnus.[83]

Probe
Probe lanserades 1994 som original portion och finns sedan 2001 som lössnus.[84]

Nick and Johnny
Nick and Johnny lanserades i Norge 2006 och kom till Sverige året därpå.[85][86]

The Lab Series
The Lab Series är en snusserie från Swedish Match som lanserades 2010 i Norge.[87] Serien består av två produkter – 01 som är en original portion och 02 som är en nikotinstarkare variant. Prillorna är både längre och smalare än vanliga original portionsprillor för att kunna ligga bättre under läppen.[87][88]

Nyckelpersoner

redigera

Lars Dahlgren (född 1970) är Swedish Matchs VD och koncernchef sedan juni 2008.[8]
Conny Carlsson (född 1955), ledamot sedan 2006, är styrelseordförande sedan 2007.[8]

Efter årsstämman 2021 hade Swedish Match följande styrelse:[3][89][55][90][91]

Namn Födelseår Befattning Vald år
Conny Karlsson 1955 Styrelseordförande 2007
Charles A. Blixt 1951 Ledamot 2015
Jacqueline Hoogerbrugge 1963 Ledamot 2015
Alexander Lacik 1965 Ledamot 2020
Pauline Lindwall 1961 Ledamot 2017
Sanna Suvanto-Harsaae 1966 Ledamot 2022[89]
Joakim Westh 1961 Ledamot 2011
Patrik Engelbrektsson 1965 Arbetstagarrepresentant 2012
Pär-Ola Olausson 1972 Arbetstagarrepresentant 2018
Dragan Popovic 1973 Arbetstagarrepresentant 2017
Niclas Bengtsson 1969 Suppleant 2018
Niclas Ed 1968 Suppleant 2017
Matthias Eklund 1980 Suppleant 2019

VD och koncernchef
Swedish Match har haft följande verkställande direktörer och koncernchefer:[1]

Namn År
Göran Lindén 1996-98
Lennart Sundén 1998-2004
Sven Hindrikes 2004-08
Lars Dahlgren 2008-

Ägarstruktur

redigera

Företaget ägs främst av utländska och svenska institutioner. I slutet av 2021 var den andel som ägdes av utländska investerare 78,3 procent.[8][3]

I december 2021 var enligt Euroclear Sweden de tio största aktieägarna i Swedish Match följande:[68][3]

Aktieägare Antal aktier Procent av kapitalet Procent av rösterna
Capital Group 104 722 265 6,6 6,8
Wellington Management 80 199 240 5,1 5,2
BlackRock 76 919 801 4,9 5,0
Vanguard 46 770 570 3,0 3,1
Cedar Rock Capital 46 710 770 3,0 3,1
Fidelity Investments (FMR) 41 862 905 2,6 2,7
Fidelity International (FIL) 40 281 720 2,5 2,6
GQG Partners 35 699 604 2,3 2,3
Gabelli/GAMCO 30 733 500 1,9 2,0
Government of Singapore (GIC) 27 406 256 1,7 1,8
Summa 531 306 631 33,6 34,7

Tobaks- och nikotinfritt snussubstitut

redigera

Onico
Onico är det marknadsledande varumärket inom kategorin tobaks- och nikotinfria portionsprillor. Produkterna används som ett snusliknande alternativ av snusare som vill minska sitt nikotinintag.

Samarbete med högskolor och universitet

redigera

Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda Senior Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med den vad gäller utbildning och forskning.[92]

Källor

redigera
 1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] ”Företagshistorik”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/. Läst 19 juli 2013. 
 2. ^ ”Swedish Match AB – Bokslut & nyckeltal”. Allabolag.se. https://www.allabolag.se/5560150756/bokslut. Läst 21 september 2023. 
 3. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] ”Swedish Match: Årsredovisning 2021” (på svenska) (PDF). Swedish Match. 2022. Arkiverad från originalet den 27 oktober 2022. https://web.archive.org/web/20221027181602/https://www.swedishmatch.com/globalassets/reports/annual-reports/2021_swedishmatcharsredovisning_interaktiv_sv.pdf. Läst 27 oktober 2022. 
 4. ^ ”Svenska ­­Tobaks AB”. Swedish Match. https://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/Svenska-Tobaks-AB/. Läst 6 maj 2022. 
 5. ^ [a b] ”Swedish Match strikes record high on Philip Morris $16 bln takeover move” (på engelska). Financial Post. 10 maj 2022. https://financialpost.com/pmn/business-pmn/swedish-match-strikes-record-high-on-philip-morris-16-bln-takeover-move. Läst 19 oktober 2022. 
 6. ^ ”Nasdag OMX Nordic”. Nasdaq OMX Nordic. http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/microsite?Instrument=SSE361. Läst 9 juni 2015. 
 7. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] ”2014 Årsredovisning” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2014_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 9 juni 2015. 
 8. ^ ”Swedish Match AB ansöker om avnotering”. Swedish Match AB. 5 december 2022. https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bdd9ca74f312c53e960c559318f957fa5&lang=sv. Läst 2 januari 2023. 
 9. ^ ”Avnotering av Swedish Match AB”. Swedish Match AB. 13 december 2022. https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=befa7b65097734342cee6dd59637873d0&lang=sv. Läst 2 januari 2023. 
 10. ^ [a b c] ”World’s third-largest tobacco producer quits cigarettes” (på engelska). European CEO. 15 juli 2016. https://www.europeanceo.com/profiles/worlds-third-largest-tobacco-producer-quits-cigarettes/. Läst 19 oktober 2022. 
 11. ^ [a b c d e f g] Maria Kapla & Johannes Ståhlberg (4 december 2016). ”Stickorna som erövrade världen”. https://www.foretagskallan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/stickorna-som-erovrade-varlden/. Läst 23 oktober 2022. 
 12. ^ [a b c d] ”Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)”. Snus- och Tändsticksmuseum. https://tobakshistoria.com/?portfolio=svenska-tobaksmonopolet-sta-efter-1962-senare-swedish-match. Läst 19 oktober 2022. 
 13. ^ [a b c d] ”Svenska Tobaksmonopolet”. Snus- och Tändsticksmuseum. https://www.snusochtandsticksmuseum.se/historia/snushistoria/svenska-tobaksmonopolet/. Läst 19 oktober 2022. 
 14. ^ ”Vår historia”. Arbetgivaralliansen. 18 april 2018. Arkiverad från originalet den 22 oktober 2022. https://web.archive.org/web/20221022094721/https://www.arbetsgivaralliansen.se/om-oss/var-historia/. Läst 23 oktober 2022. 
 15. ^ [a b c d] ”Nya svenska storföretag” (PDF). Svenskt näringsliv. 2017. sid. 74. https://www.svensktnaringsliv.se/bilder_och_dokument/ogx8y3_nya-stora-foretagpdf_1117537.html/Nya+stora+fretag.pdf. Läst 23 oktober 2022. 
 16. ^ [a b c d] Österberg, Tobias (11 maj 2022). ”Svenskt snus blir amerikanskt för 160 miljarder”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/66Jaar/philip-morris-lagger-bud-pa-swedish-match. Läst 19 oktober 2022. 
 17. ^ [a b] ”Investment in Port based Sugar Refining & Wheat Milling facilities in Nigeria” (PDF). OLAM. 15 september 2008. Arkiverad från originalet den 19 oktober 2022. https://web.archive.org/web/20221019114549/https://www.finanznachrichten.de/pdf/20110208_123613_k6s_facff3ba875f9c494825783100187b02.1.pdf. Läst 19 oktober 2022. 
 18. ^ ”Ivar Kreuger”. Snus- och Tändsticksmuseum. https://www.snusochtandsticksmuseum.se/historia/tandstickshistoria/ivar-kreuger/. Läst 19 oktober 2022. 
 19. ^ ”Fabrikörer och fabriker”. Snus- och Tändsticksmuseum. https://www.snusochtandsticksmuseum.se/historia/tandstickshistoria/fabrikorer-och-fabriker/. Läst 23 oktober 2022. 
 20. ^ Flodberg, Måns (17 januari 2012). ”Hitta kursvinnare: Öka i Swedish Match”. Akitespararna. https://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Analyser/2012/januari/Hitta-kursvinnare-Oka-i-Swedish-Match. Läst 19 oktober 2022. 
 21. ^ ”Swedish Merger for $983 Million”. The New York Times. 10 mars 1988. http://www.nytimes.com/1988/03/10/business/business-people-swedish-merger-for-983-million.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fSubjects%2fF%2fFinances. Läst 23 augusti 2013. 
 22. ^ ”The companies concerned”. Competition Commission. Arkiverad från originalet den 10 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150610222623/http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1992/fulltext/317c2.pdf. Läst 23 augusti 2013. 
 23. ^ ”Swedish Company To Sell Operations”. The New York Times. 9 oktober 1990. http://www.nytimes.com/1990/10/09/business/company-news-swedish-company-to-sell-operations.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fSubjects%2fF%2fFinances. Läst 23 augusti 2013. 
 24. ^ [a b c d] ”Företagspresentation 2014” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Presentations/2015_CompanyPresentation_SwedishMatch_SV.pdf. Läst 9 juni 2015. 
 25. ^ Henrik, Westman (22 september 2022). ”En klenod värd ett bättre öde”. Dagens Industri. https://www.di.se/ledare/en-klenod-vard-ett-battre-ode/. Läst 23 oktober 2022. 
 26. ^ ”Slutavtal om försäljning av cigarettverksamheten”. Swedish Match. 2 juli 1999. Arkiverad från originalet den 30 mars 2015. https://web.archive.org/web/20150330082437/http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/Ovriga/Slutavtal-om-forsaljning-av-cigarettverksamheten/. Läst 23 augusti 2013. 
 27. ^ Andrén, Lars (Juni 1, 1999). ”Swedish Match: Slut på tillverkningen av svenska cigarretter. Österrikiska Austria Tabak köper verksamheten. Inga planerade personalnedskärningar, enligt marknadschefen.”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/swedish-match-slut-pa-tillverkningen-av-svenska-cigarretter-osterrikiska-austria-tabak-koper/. Läst 19 oktober 2022. 
 28. ^ ”Swedish Match Sells Cigarette Operations To Austria Tabakwerke for $557.3 Million” (på engelska). The Wall Street Journal. maj 31, 1999. https://www.wsj.com/articles/SB928158606563006203. Läst 19 oktober 2022. 
 29. ^ ”Swedish Match koncentrerar tillverkningen av tändare”. Swedish Match. 13 januari 1999. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/1996-2004/Swedish-Match-koncentrerar-tillverkningen-av-tandare/. Läst 9 juni 2015. 
 30. ^ ”2005 Årsredovisning” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2005_Arsredovisning_SV.pdf. Läst 9 juni 2015. 
 31. ^ ”About us”. P.T Jamafac. Arkiverad från originalet den 17 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160817143339/http://jamafac.co.id/about-us/. Läst 18 oktober 2022. 
 32. ^ [a b c] ”2009 Årsredovisning”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/2009/20090401-swedish-match-publicerar-arsredovisning-for-2008-sv-2-418098.pdf. Läst 19 augusti 2013. 
 33. ^ [a b] ”Swedish Match och Philip Morris International avslutar joint venture-samarbetet för rökfria produkter”. Swedish Match. https://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden-och-nyheter/Press-releases/2015/Swedish-Match-och-Philip-Morris-International-avslutar-joint-venture-samarbetet-for-rokfria-produkter/. Läst 6 maj 2022. 
 34. ^ ”Philip Morris, Swedish Match in joint venture” (på engelska). Reuters. 3 februari 2009. https://www.reuters.com/article/us-philipmorris-swedishmatch-idUKTRE5126BK20090203. Läst 19 oktober 2022. 
 35. ^ Helliker, Kevin (4 februari 2009). ”Smokeless Tobacco to Get Push by Venture Overseas” (på engelska). The Wall Sreet Journal. https://www.wsj.com/articles/SB123370817484245811. Läst 19 oktober 2022. 
 36. ^ ”Snusfiasko för Swedish Match”. Svenska Dagbladet. 16 juli 2015. https://www.svd.se/a/0874e1c9-bb54-427d-a194-e180df7b2a73/snusfiasko-for-swedish-match. Läst 19 oktober 2022. 
 37. ^ ”Swedish Match: Swedish Match och Philip Morris International avslutar joint venture-samarbetet för rökfria produkter”. Aktiespararna. 16 juli 2015. https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/swedish-match-swedish-match-och-philip-morris-international-avslutar-joint-venture-1. Läst 19 oktober 2022. 
 38. ^ [a b] ”2010 Årsredovisning”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2010_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 19 augusti 2013. 
 39. ^ ”Scandinavian Tobacco Group signs Letter of Intent with Swedish Match to form a worldwide company with focus on cigars and pipe tobacco”. Scandinavian Tobacco Group. 15 januari 2010. Arkiverad från originalet den 14 juni 2013. https://web.archive.org/web/20130614093636/http://www.st-group.com/index.php/press-releases/147-scandinavian-tobacco-group-signs-letter-of-intent-with-swedish-match-to-form-a-worldwide-company-with-focus-on-cigars-and-pipe-tobacco. Läst 23 augusti 2013. 
 40. ^ ”Swedish Match slutför transaktionen med Scandinavian Tobacco Group”. Swedish Match. 4 oktober 2010. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/2010/wedish-atch-slutfor-transaktionen-med-candinavian-obacco-roup/. Läst 10 september 2013. 
 41. ^ ”Skandinavisk Holding will through Scandinavian Tobacco Group form the world’s second largest cigar company and strengthen its position as world leader in pipe tobacco”. Scandinavian Tobacco Group. 26 april 2010. Arkiverad från originalet den 3 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130703213929/http://www.st-group.com/index.php/press-releases/146-skandinavisk-holding-will-through-scandinavian-tobacco-group-form-the-worlds-second-largest-cigar-company-and-strengthen-its-position-as-world-leader-in-pipe-tobacco. Läst 11 september 2013. 
 42. ^ ”NASDAQ COPENHAGEN WELCOMES SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP TO LIST ON ITS MAIN MARKET”. GlobeNewswire. https://www.globenewswire.com/news-release/2016/02/10/809281/0/en/NASDAQ-COPENHAGEN-WELCOMES-SCANDINAVIAN-TOBACCO-GROUP-TO-LIST-ON-ITS-MAIN-MARKET.html. Läst 6 maj 2022. 
 43. ^ ”Swedish Match : Försäljning av aktier I Scandinavian Tobacco Groups A/S”. Aktiespararna. https://www.aktiespararna.se/nyheter/swedish-match-forsaljning-av-aktier-i-scandinavian-tobacco-group-0. Läst 6 maj 2022. 
 44. ^ Bray, Chad (10 februari 2016). ”Scandinavian Tobacco Group Valued at $1.5 Billion in I.P.O.” (på egelska). The New York Times. https://www.nytimes.com/2016/02/11/business/dealbook/scandinavian-tobacco-group-valued-at-1-5-billion-in-ipo.html. Läst 23 oktober 2022. 
 45. ^ Mölne, Viktor (18 januari 2018). ”Swedish Match säljer halva innehavet i STG”. Dagens Industri. https://www.di.se/nyheter/swedish-match-saljer-halva-innehavet-i-stg/. Läst 23 oktober 2022. 
 46. ^ David, Savona (4 oktober 2010). ”Swedish Match and Scandinavian Tobacco Merge to Form Giant Cigar Company” (på engelska). Cigar aficionado. https://www.cigaraficionado.com/article/swedish-match-and-scandinavian-tobacco-merge-to-form-giant-cigar-company-15615. Läst 23 oktober 2022. 
 47. ^ ”Swedish Match förvärvar V2 Tobacco”. Swedish Match. https://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden-och-nyheter/Press-releases/2017/swedish-match-forvarvar-v2-tobacco/. Läst 6 maj 2022. 
 48. ^ ”Swedish Match acquires Oliver Twist”. Swedish Match. https://www.swedishmatch.com/Media/Pressreleases-and-news/Press-releases/2018/swedish-match-acquires-oliver-twist/. Läst 6 maj 2022. 
 49. ^ ”Swedish Match har träffat överenskommelse om att förvärva en majoritetspost i Gotlands Snus AB”. Swedish Match. https://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden-och-nyheter/Press-releases/2018/swedish-match-har-traffat-overenskommelse-om-att-forvarva-en-majoritetspost-i-gotlands-snus-ab/. Läst 6 maj 2022. 
 50. ^ ”Swedish Match köper danskt bolag”. Dagens Industri. 1 september 2017. https://www.di.se/nyheter/swedish-match-koper-danskt-bolag/. Läst 19 oktober 2022. 
 51. ^ ”Swedish Match köper danskt tobaksbolag”. Dagens Industri. 23 mars 2018. https://www.di.se/nyheter/swedish-match-koper-danskt-tobaksbolag/. Läst 19 oktober 2022. 
 52. ^ ”SM acquires Gotlands” (på engelska). Tobacco Reporter. 26 juli 2018. https://tobaccoreporter.com/2018/07/26/sm-acquires-gotlands/. Läst 19 oktober 2022. 
 53. ^ ”Vårt företag i korthet”. Swedish Match. Arkiverad från originalet den 26 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130726130651/http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Vart-foretag-i-korthet/. Läst 15 juli 2013. 
 54. ^ [a b c d e f g h] ”2013 Årsredovisning” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2013_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 3 september 2014. 
 55. ^ [a b c d e] ”Organisation”. Swedish Match. Arkiverad från originalet den 24 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130724115148/http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Organisation/. Läst 18 juli 2013. 
 56. ^ [a b] ”Swedish Match utser divisionschef för ombildad Scandinavia Division och ny CFO”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/2013/Swedish-Match-utser-divisionschef-for-ombildad-Scandinavia-Division-och-ny-CFO/. Läst 9 september 2013. 
 57. ^ [a b c] ”Företagspresentation 2013” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Presentations/2014_Foretagspresentation_SwedishMatch_SV.pdf. Läst 4 september 2014. 
 58. ^ [a b] ”2014 Swedish Match and Sustainability” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Sustainability/Sustainability%20reporting%20archive/2014_SustainabilityReport_SwedishMatch.pdf. Läst 11 juni 2015. 
 59. ^ ”2012 Swedish Match and Sustainability” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Sustainability/Sustainability%20reporting%20archive/SustainabilityReport2012_SwedishMatch.pdf. Läst 18 juli 2013. 
 60. ^ ”Solstickan 75 år”. Stiftelsen Solstickan. Arkiverad från originalet den 29 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151029202941/http://www.solstickan.se/Pressmeddelanden/Solstickan-75-ar/. Läst 16 augusti 2013. 
 61. ^ ”Marknad”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Marknad/. Läst 19 augusti 2013. 
 62. ^ Chris Burritt, Katarina Gustafsson (8 juli 2013). ”Swedish makers want snuff dippers to give up the spit”. News & Obeserver. Arkiverad från originalet den 16 juli 2013. https://web.archive.org/web/20130716024110/http://www.newsobserver.com/2013/07/08/3018418/swedish-makers-want-snuff-dippers.html. Läst 18 juli 2013. 
 63. ^ Thomas Bergsell (23 juni 2009). ”Priset på snus höjs”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/priset-pa-snus-hojs. Läst 30 juni 2015. 
 64. ^ ”SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Tobaksvanor 2014.”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/. Läst 1 juli 2015. 
 65. ^ ”Statistikk om røyking, bruk av snus og e-sigaretter”. helsedirektoratet. 25 mars 2015. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/tobakk-royk-og-snus/statistikk-om-royking-bruk-av-snus-og-e-sigaretter. Läst 1 juli 2015. 
 66. ^ ”Røykevaner, 2014”. Statistisk sentralbyrå. 3 februari 2015. http://www.ssb.no/royk. Läst 1 juli 2015. 
 67. ^ [a b c d e f] ”2012 Årsredovisning”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2012_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 18 juli 2013. 
 68. ^ ”Vårt företag i korthet”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Andra-tobaksprodukter/. Läst 26 augusti 2013. 
 69. ^ ”Group Annual Report 2012”. Scandinavian Tobacco Group. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2013. https://web.archive.org/web/20130820092242/http://www.st-group.com/index.php/annual-reports. Läst 5 september 2013. 
 70. ^ ”Swedish Match : Försäljning av aktier I Scandinavian Tobacco Groups A/S”. Aktiespararna. https://www.aktiespararna.se/nyheter/swedish-match-forsaljning-av-aktier-i-scandinavian-tobacco-group-0. Läst 6 maj 2022. 
 71. ^ ”General”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/General/. Läst 23 augusti 2013. 
 72. ^ ”General söker rötterna med ny design”. Swedish Match. 11 september 2012. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/Ovriga/General-soker-rotterna-med-ny-design/. Läst 30 juni 2015. 
 73. ^ ”Ettan”. Swedish Match. 23 maj 2002. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Ettan/. Läst 23 augusti 2013. 
 74. ^ ”180 år med Ljunglöfs Ettan - ett av Sveriges äldsta aktiva varumärken”. Swedish Match. 23 maj 2002. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/1996-2004/180-ar-med-Ljunglofs-Ettan/. Läst 29 juni 2015. 
 75. ^ ”Göteborgs Rapé”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Goteborgs-Rape/. Läst 23 augusti 2013. 
 76. ^ Fume, Joseph (1839). A paper:- of tobacco, treating of smoking. Chapman & Hall. Sid. 152. https://books.google.se/books?id=jnUEAAAAQAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. Läst 1 juli 2015. 
 77. ^ ”Grovsnus”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Grovsnus/. Läst 23 augusti 2013. 
 78. ^ ”Catch”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Catch/. Läst 23 augusti 2013. 
 79. ^ ”Kronan”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Kronan/. Läst 23 augusti 2013. 
 80. ^ ”Genomför prissänkning portionssnus Kronan”. Placera. 5 maj 2014. Arkiverad från originalet den 29 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200229173531/https://www.avanza.se/placera/telegram/2014/05/06/swedish-match-genomfor-prissankning-portionssnus-kronan.html. Läst 30 juni 2015. 
 81. ^ ”Röda Lacket”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Roda-Lacket/. Läst 23 augusti 2013. 
 82. ^ ”Tre Ankare”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Tre-Ankare/. Läst 23 augusti 2013. 
 83. ^ ”Probe”. Swedish Match. Arkiverad från originalet den 29 september 2013. https://web.archive.org/web/20130929142153/http://svensktsnus.se/sv/produkter/Probe/. Läst 23 augusti 2013. 
 84. ^ ”Nick and Johnny”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Nick-And-Johnny/. Läst 23 augusti 2013. 
 85. ^ ”Nick & Johnny - nytt snusvarumärke i Sverige”. Swedish Match. 4 maj 2007. Arkiverad från originalet den 3 april 2015. https://web.archive.org/web/20150403152106/http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/Ovriga/Nick--Johnny---nytt-snusvarumarke-i-Sverige/. Läst 26 juni 2015. 
 86. ^ [a b] ”The Lab Series”. Swedish Match. Arkiverad från originalet den 29 september 2013. https://web.archive.org/web/20130929143812/http://svensktsnus.se/sv/produkter/01-02-LabSeries/. Läst 23 augusti 2013. 
 87. ^ ”Swedish Match lanserar skräddarsytt snus för moderna konsumenter i Norge”. Swedish Match. 9 mars 2010. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/Ovriga/Swedish-Match-lanserar-skraddarsytt-snus-for-moderna-konsumenter-i-Norge/. Läst 26 juni 2015. 
 88. ^ [a b] ”Föreslagen styrelse”. Swedish Match. Arkiverad från originalet den 8 maj 2022. https://web.archive.org/web/20220508113800/https://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Bolagsstamma/Bolagsstamma/Styrelse/. Läst 6 maj 2022. 
 89. ^ ”Swedish Match årsstämma 2015”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/2015/Swedish-Match-arsstamma-2015/. Läst 12 juni 2015. 
 90. ^ ”Styrelse”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/. Läst 12 juni 2015. 
 91. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 28 juli 2014. 

Vidare läsning

redigera
 • Borg, Raine (2012). Chefer för STAB och Swedish Match. TmV:s skriftserie, 1402-6821 ; 12. Jönköping: Tändsticksmuseets vänner. Libris 13913466 
 • Hassbring, Lars (1979). The international development of the Swedish match company, 1917-1924. The Swedish match company, 1917-1939, 99-0186612-X. Stockholm: LiberFörlag. Libris 7259639. ISBN 91-38-04896-5 
 • Hildebrand, Karl-Gustaf; Callow, Michael (1985). Expansion crisis reconstruction 1917-1939. The Swedish match company, 1917-1939, 99-0186612-X. Stockholm: LiberFörlag. Libris 7269054. ISBN 91-38-90744-5 
 • Lindgren, Håkan; Modig, Hans (1987). The Swedish Match Company in the interwar years : an international perspective. Uppsala papers in economic history. Basic reading, 0282-9142 ; 3. Uppsala: Department of Economic History, University of Uppsala. Libris 714749 
 • Partnoy, Frank (2009). The match king : Ivar Kreuger, the financial genius behind a century of Wall Street scandals (1st ed). New York: PublicAffairs. Libris 11718114. ISBN 9781586487430 
 • Partnoy, Frank; Eklöf, Margareta (2010). Tändstickskungen Ivar Kreuger. Stockholm: Bonnier. Libris 11653910. ISBN 978-91-0-012443-4 
 • Ring, Herman A (1894-1907). ”Wm Hellgren & C:o”. Sveriges industri - dess stormän och befrämjare. Stockholm: Eklund. Libris 2148639. https://runeberg.org/rhasvindus/1/0241.html 

Externa länkar

redigera