Tändsatspartiklar är små partiklar (0,5-50 mikrometer) och bildas då skjutvapen avfyras. Den engelska benämningen för tändsatspartiklar är Gunshot Residues (GSR)[1] eller mer korrekt Primer Gunshot Residue (p-GSR) eftersom de härrör från tändsatsen (tändhatten) i patronhylsan.

Mängden tändsatspartiklar som hamnar hamnar på skyttens händer kan variera från skott till skott trots att samma vapen och samma ammunition har använts. Vid avfyrning av skjutvapen kan tändsatspartiklar spridas flera meter runt skjutvapnet. Partiklarna hamnar på skytten och även på ytor i skyttens omgivning.[2] Utifrån fynd av tändsatspartiklar går det inte att särskilja en skytt från en person som befunnit sig i nära anslutning till vapnet när det avfyrades.[3]

ReferenserRedigera

  1. ^ S Basu (1982). ”Formation Of Gunshot Residues”. Journal of Forensic Sciences. 
  2. ^ Lubor Fojtasek (2003). ”Distribution of GSR particles in the surroundings of shooting pistol”. Forensic Science International. 
  3. ^ Lindsay R. ”Passive exposure and persistence of Gunshot Residue on a bystander to a shooting: Can a bystander be differentiated from a shooter based on GSR?”. Midwestern Association of Forensic Meeting Presentation. Orlando, FL, 2004.