Synvinkel är inom optiken den vinkel ett betraktat objekt upptar i betraktarens synfält.

Illustration av synvinkel

Synvinkeln är proportionell till objektets storlek och omvänt proportionell till avståndet mellan betraktaren och objektet

Synvinkel används till exempel vid mätning av synskärpa med syntavla.


Matematiska sambandRedigera

Antag enligt bilden att det avstånd L som ska användas är avståndet till P1.

Sträckan a går från P1, vinkelrät mot strålen S1 och avslutas där den träffar S2.

Det matematiska sambandet mellan de tre variablerna synvinkeln V, sträckan a och avståndet L blir då:

 

Om alternativt avståndet L mäts mot någon annan punkt på objektet, t.ex. mitt emellan P1 och P2, delas a upp i två delar, och vinkeln erhålls som summan från två stycken rätvinkliga trianglar.

I fallet att avståndet gäller mittpunkten erhålls då:

 

För små vinklar V < 1°, t.ex. 17 mm på 1 meters avstånd blir 0.97°, kan approximationen arctan(x) ˜ x användas, med ett fel < 0.011 %, vilket ger:

 

När vinklarna är små föredrar man att i stället för radianer ange dem i bågminuter(1°= 60 bågminuter):

 

ReferenserRedigera

Nordisk familjebok, andra utgåvan, 27:e bandet, sid 1457 http://runeberg.org/nfcg/0783.html