Sydvästlänken

stamnätförbindelse från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne

Sydvästlänken är en stamnätsförbindelse från Hallsberg i Närke till Hörby i Skåne som byggts av Svenska kraftnät. Dess norra del mellan Hallsberg och Barkeryd togs i bruk i april 2015, medan södra delen mellan Barkeryd och Hurva togs i bruk i juli 2021.[3][4][5][6]

Sydvästlänken
PlatsNärke-Skåne
LandSverige
Korsar-Östergötland-Småland-
ÄgareSvenska kraftnät
LeverantörSkanska, Alstom Grid/GE, ABB/NKT
Längd18 mil (luft, AC)
6 mil (luft, DC)
19 mil (mark, DC)
Konstruktionskostnad7,3 mdkr
Teknik
TypHVAC/HVDC
Spänning400 kV växelström,
300 kV likström
Kapacitet2x600 MW, sänkt till 800 MW[1]
Byggnation
Beslutad2005
Byggstart15 augusti 2012[2]
Färdigställt2021
Drift27 juli 2021

HistorikRedigera

Beslutet togs i samband med stängningen av Barsebäcks andra reaktor 2005 för att föra över mer ström från Mellansverige (elområde 3) till Skåne (elområde 4).[7]

Från Hallsberg är det 18 mil luftledning med 400 kilovolt växelström till Barkeryd i norra Småland. Därefter kommer en 25 mil lång, till större delen nedgrävd, likströmsförbindelse med en kapacitet på 2x600 megawatt.[8] Projektet innefattade också en gren från Barkeryd till Tveiten sydväst om Oslo, som slopades april 2013 då Norge 2012 slutit avtal om fler kablar till Tyskland och Storbritannien.[9]

Många förseningar och ökade kostnaderRedigera

Sträckan Hallsberg-Östansjö-Barkeryd (norra grenen) planerades vara i drift våren 2013 och kosta 700 miljoner kronor. Sträckan togs i bruk april 2015.[8][10]

Sträckan Barkeryd-Hurva (södra grenen) planerades vara i drift hösten 2013 och kosta 2 miljarder kronor[11], men dess färdigställande sköts fram åtskilliga gånger. I februari 2019 konstaterades att Sydvästlänken försenats för artonde gången med en uppskattad kostnad på 7,3 miljarder kronor, den största investeringen någonsin i svenska stamnätet. Nytt datum för driftstart angavs till 31 juli 2019[12], men inte heller detta datum höll. Datumet har därefter skjutits fram flera gånger på grund av bland annat felaktiga kabelskarvar (augusti 2017, drifttagning sköts fram till oktober 2020)[13], Covid-19 (september 2020, sköts fram till 18 december 2020)[14][15] och brister i mjukvara (mars 2021, sköts fram till 15 augusti 2021).[4] Kommersiell drift startade slutligen den 27 juli 2021.[5]

Stamnätet måste kunna hantera att en ledning faller bort. Därför kommer Sydvästlänkens fulla kapacitet, 1 200 MW, inte alltid kunna utnyttjas för överföring mellan elområde 3 och 4 (snitt 4). På grund av en flaskhals i överföringen längs västkusten begränsas ökningen över snitt 4 till 800 MW, från 5 400 MW till 6 200 MW. Svenska kraftnät bedömer att en förstärkt västlig förbindelse kan vara på plats omkring 2030.[1]

Regeringen gav februari 2021 Statskontoret i uppdrag att utvärdera de många förseningar projektet drabbats av.[16]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

 1. ^ [a b] Linda Nohrstedt (3 februari 2021). ”Jätteprojektet Sydvästlänken ger inte full utdelning”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/premium/jatteprojektet-sydvastlanken-ger-inte-full-utdelning-7009026. Läst 21 juli 2021. 
 2. ^ ”Första spadtaget för SydVästlänken”. Svenska Kraftnät. 16 augusti 2012. Arkiverad från originalet den 2 juli 2020. https://web.archive.org/web/20200702054714/https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/forsta-spadtaget-for-sydvastlanken/. Läst 11 mars 2021. 
 3. ^ ”Drifttagning av SydVästlänken i mars 2021”. Svenska kraftnät. 26 november 2020. Arkiverad från originalet den 2 december 2020. https://web.archive.org/web/20201202165007/https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/drifttagning-av-sydvastlanken-i-mars-2021/. Läst 1 december 2020. 
 4. ^ [a b] ”Drifttagningen av SydVästlänken förskjuts till augusti”. Svenska Kraftnät. 4 mars 2021. Arkiverad från originalet den 4 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210304085605/https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/drifttagningen-av-sydvastlanken-forskjuts-till-augusti/. Läst 4 mars 2021. 
 5. ^ [a b] Maria Davidsson (27 juli 2021). ”Kraftigt försenade Sydvästlänken nu i drift”. https://www.svd.se/kraftigt-forsenade-sydvastlanken-nu-i-drift. Läst 27 juli 2021. 
 6. ^ ”SydVästlänkens likströmsförbindelse är nu i drift och en del av transmissionsnätet”. Svenska kraftnät. 27 juli 2021. https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/sydvastlankens-likstromsforbindelse-ar-nu-i-drift-och-en-del-av-transmissionsnatet/. Läst 27 juli 2021. 
 7. ^ Den felande länken - en manual i elektriska dröjsmål”. Nordvästra Skånes Tidningar: s. 17. 1 december 2019. https://www.sydsvenskan.se/2019-12-01/darfor-har-skane-effektbrist-en-manual-i-elektriska-drojsmal. Läst 11 januari 2020. 
 8. ^ [a b] ”Sydvästlänken”. Svenska kraftnät. Arkiverad från originalet den 11 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210311033210/https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/. Läst 11 mars 2021. 
 9. ^ ”Västra grenen kommer inte att byggas”. Svenska kraftnät. 29 april 2013. Arkiverad från originalet den 29 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200629044114/https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/vastra-grenen-kommer-inte-att-byggas/. Läst 26 juni 2020. 
 10. ^ ”Ansökan om nätkoncession för ny 400 kV växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö – Barkeryd”. Svenska Kraftnät. 5 februari 2010. Arkiverad från originalet den 9 november 2020. https://web.archive.org/web/20201109225544/https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbyggnadsprojekt/sydvastlanken/dokument/koncessionsansokan.pdf. Läst 16 februari 2021. 
 11. ^ ”Ansökan om nätkoncession för ny likströmsförbindelse mellan Barkeryd och Hurva med en spänning upp till 400 kV.”. Svenska Kraftnät. 23 april 2010. Arkiverad från originalet den 4 mars 2021. https://web.archive.org/web/20210304131247/https://www.svk.se/siteassets/natutveckling/utbyggnadsprojekt/sydvastlanken/dokument/koncessionsansokan_sydvastlanken_sodra_2010-04-23.pdf. Läst 16 februari 2021. 
 12. ^ ”Sydvästlänken försenas för artonde gången”. Elinstallatören. 18 februari 2019. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2019/februari/sydvastlanken-forsenas-for-artonde-gangen/. Läst 11 februari 2021. 
 13. ^ ”Sydvästlänken försenad för 19:e gången – uppskjuten till 2020”. Elinstallatören. 28 augusti 2019. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2019/augusti/sydvastlanken-forsenad-for-19e-gangen--uppskjuten-till-2020/. Läst 11 februari 2021. 
 14. ^ ”Drifttagningen av SydVästlänken planeras till december 2020”. Svenska Kraftnät. 24 september 2020. Arkiverad från originalet den 10 november 2020. https://web.archive.org/web/20201110180348/https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/sydvastlanken/byggnation/drifttagningen-av-sydvastlanken-planeras-till-december-2020/. Läst 16 februari 2021. 
 15. ^ Nohrstedt, Linda (5 november 2020). ”Sydvästlänken snart i drift – men trängseln i elnäten kvarstår”. Ny Teknik. https://www.nyteknik.se/premium/sydvastlanken-snart-i-drift-men-trangseln-i-elnaten-kvarstar-7004301. Läst 11 februari 2021. 
 16. ^ ”Uppdrag att utvärdera Affärsverket svenska kraftnäts hantering av transmissionsnätsprojektet Sydvästlänken (I2021/00318)”. Regeringen. 19 februari 2021. https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/02/uppdrag-att-utvardera-affarsverket-svenska-kraftnats-hantering-av-transmissionsnatsprojektet-sydvastlanken/. Läst 11 mars 2021. 

Externa länkarRedigera