SNF Swedish Nutrition Foundation bildades som Stiftelsen Svensk Näringsforskning 1961 med övergripande syfte att främja nutritionsforskningen och dess praktiska tillämpningar. Sedan 2001 är SNF Swedish Nutrition Foundation en ideell förening.

SNF skapar förutsättningar för företag och forskare att på vetenskaplig grund medverka till konsumenters välbefinnande och en god folkhälsa.

SNF har genom åren byggt upp och behållit en roll som kunskapsbro mellan nutritionsforskningen och livsmedelsbranschen, med högt vetenskapligt status och hög integritet.

I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten. Medlemsföretagen representerar alla delar av och alla led i livsmedelskedjan. Verksamheten är neutral och opartisk i förhållande till såväl kommersiella intressen som forskningsinriktningar.

SNF:s verksamhet inkluderar

Kontroverser kring SNFRedigera

SNF:s förmåga att ge bra och välgrundade råd kring kost och hälsa har ifrågasatts då det är en intresseorganisation för företag i livsmedelsindustrin, vars huvudsyften är ökad vinst, inte förbättrad folkhälsa. [1]

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera