Swartz även stavat Svartz är ett svenskt efternamn som burits av: