Sveriges verkstadsförening

Verkstadsföreningens fastighet Sjökalven 25

Sveriges verkstadsförening (VF), bildades i juli 1896, och utgjorde från 1917 ett till Svenska Arbetsgivareföreningen hörande yrkesförbund och har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen rörande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare. Medlemskap i föreningen kan kunde vinnas av varje välkänd svensk arbetsgivare, vare sig enskild person, handelsbolag eller aktiebolag, som i Sverige idkade mekanisk verkstads-, gjuteri- eller därmed likartad verksamhet.

Bakgrunden till Verkstadsföreningens tillkomst var framför allt den snabba ökningen av lönekostnaderna som följd av snabb industriell expansion. Medeltimförtjänsten ökade med nästan 34 % mellan 1896 och 1904.

År 1992 slogs Verkstadsföreningen samman med Sveriges Mekanförbund och bildade Föreningen Sveriges Verkstadsindustrier (VI). Tio år senare ändrades namnet till Teknikföretagen.[1]

OrdförandeRedigera

VD var 1951-1973 Matts Bergom Larsson, under vilkens ledning förbundet bland annat flyttade från Klarabergsgatan till Industrins husÖstermalm.[2]

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Teknikföretagen (1896 – )”. Nationell arkivdatabas. Riksarkivet. https://sok.riksarkivet.se/?Sokord=Teknikf%C3%B6retagen++(1896+%E2%80%93+)&EndastDigitaliserat=false&Fritext=Teknikf%C3%B6retagen++(1896+%E2%80%93+)&Ort=Sverige&AvanceradSok=True&page=1&FacettFilter=arkis_aukt_huvudkategori_facet%24Alla%3a%7carkis_ark_typ_facet%24Alla%3a%7carkis_ark_arkivinstitution%24Centrum+f%C3%B6r+N%C3%A4ringslivshistoria%3a&FacettState=G8uNPg%3ao%7cUiW8Sg%3ao%7cgG8Klw%3ac%7cVoyNKg%3ac%7cundefined%3ac%7c&tab=post&postid=ArkisRef+SE%2fCFN%2fTKF_1&type=2&s=TARKIS08_Siv. Läst 23 december 2015. 
  2. ^ Gullberg, Anders (2001). City – drömmen om ett nytt hjärta. Moderniseringen av det centrala Stockholm 1951–1979 (två volymer). Monografier utgivna av Stockholms stad. Stockholm: Stockholmia förlag. Libris länk. ISBN 91-7031-078-5