Samordningsminister är en ministerpost i Statsrådsberedningen i Sveriges regering. Posten är inte obligatorisk – det är upp till statsministern att avgöra huruvida regeringen ska innefatta en samordningsminister eller ej.

De uppgifter som hör till posten är framförallt att svara för samordningen mellan statsministern och de övriga ministrarna, samt departementen emellan. Det har också hänt att en samordningsminister har utnämnts i syfte att samordna vissa specifika uppgifter – så var till exempel Bosse Ringholm samordningsminister för EU-frågor under regeringen Perssons sista år, 2005–2006.

Svenska samordningsministrarRedigera