Sveriges rikskansler

ett ämbete som hade till uppgift att förestå Kunglig Majestäts kansli eller leda riksrådet
För den översiktliga artikeln, se Rikskansler.

Sveriges rikskansler hade till uppgift att förestå Kunglig Majestäts kansli eller leda riksrådet. Rikskanslern skötte bland annat de diplomatiska förhandlingarna med andra länder och var på så sätt en föregångare till utrikesministern. Under 1600-talet var rikskanslern den fjärde i rang av de fem höga riksämbetsmännen.

Sveriges rikskansler
UnderställdSveriges regent
Förste innehavareConrad von Pyhy
Inrättat1538
Siste innehavareMagnus Gabriel De la Gardie
(Fredrik Sparre i slutet av 1700-talet)
Avvecklat1680
(kortvarigt återupprättat 1792–1797)
EfterträdareKanslipresidenten

Den förste som innehade ämbetet i Sverige var Conrad von Pyhy under Gustav Vasas regeringstid, men det var först under Erik XIV:s tid, som ämbetet blev permanent. Den mest kände personen på posten torde ha varit Axel Oxenstierna, som utnämndes 1612 och sedan satt till sin död 1654 – 42 år senare. 1680 avskaffades ämbetet och ersattes till största delen av kanslipresidenten, som också blev regeringsledare och hade hand om utrikesaffärerna. Efter att kanslipresidentämbetet under Gustav III:s tid i slutet av 1700-talet alltmer hade förlorat sin maktposition avskaffades det 1792, varvid rikskanslerämbetet för en kort tid återuppstod. När den siste rikskanslern Fredrik Sparre avgick 1797 avskaffades ämbetet för gott. Efter att kanslipresidentämbetet då hade återuppstått i några år avskaffades även detta 1809 och ersattes av utrikesstatsministern, som i sin tur ersattes av utrikesministern 1876.

Lista över Sveriges rikskanslerer

redigera
Namn Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Conrad von Pyhy Okänt 24 augusti 1538 1543 1553
Georg Norman Okänt 1543 1553
Nils Göransson Gyllenstierna   1526 1560 1590 1 oktober 1601
Erik Larsson Sparre   13 juli 1550 1593 1600 20 mars 1600
Svante Turesson Bielke 4 november 1567 1602 2 juni 1609
Axel Oxenstierna   16 juni 1583 6 januari 1612 28 augusti 1654
Erik Axelsson Oxenstierna   13 februari 1624 28 augusti 1654 23 oktober 1656
Magnus Gabriel De la Gardie   15 oktober 1622 13 februari 1660 10 juni 1680 26 april 1686
Ämbetet avskaffat 16801792
Fredrik Sparre   2 februari 1731 16 juli 1792 14 december 1797 30 januari 1803